back

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAȘ

STAREA CIVILĂ

Nr.1382 din 12.05.2016

Data afişării: 12.05.2016

Data căsătoriei: 21.05.2016

P U B L I C A Ţ I E

 

Astăzi 12 mai 2016 a fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui GYÖRGY ROBERT în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în sat. CHILIENI, com. SUSENI, judeţul Harghita şi a d-rei PETRES ILDIKÓ, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna MĂDĂRAŞ, judeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                    PÉTER KLÁRA


ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS: 1382/2016.05.12

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2016.05.12

ESKÜVÖ DÁTUMA:2016.05.21

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2016 május 12-én jegyeztük, GYÖRGY ROBERT 32 éves, Gyergyókilyénfalva, Gyergyóújfalu község,Hargita megyei lakós és PETRES ILDIKÓ 29 éves Csíkmadaras, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.