Valabil de la 07.10.2016, pâna la 31.10.2016

Prin prezenta se comunică faptul că au început lucrările pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Mădăraș. 

Planul oferă un cadru propice pentru o varietate de investiții rurale, reglementează procesul de construcție și reglementează situația terenurilor din extravilan și intravilan. 

În cadrul prezentei lucrări există posibiliatea ca unele terenuri extravilane să fie reclasificate ca terenuri intravilane cu scopul efectuării unor investiții sau programe de dezvoltare. Tot în cadrul acestor lucrări există posibilitatea intrării în legalitate a construcțiilor ilegale existente în extravilanul comunei. 

Pentru cazurile prezentate mai sus trebuie depusă o cerere la secretariatul comunei, împreună cu motivarea cererii, respectiv acte de identificare a terenului (extras de carte funciară, documente topografice etc).  Motivarea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • în cazul legalizării unei clădiri funcția și capacitatea acestuia
  • în cazul terenurilor trebuie detailată invesiția care va fi efectuată

Documentația poate fi depusă la secretariatul Primăriei Mădăraș, zilnic între orele 8.30-14.30. Data limită de depunere este de 31.10.2016 inclusiv.