előző lap
Az alábbiakban Csíkmadaras Község Önkormányzati Képviselő Testületének 2018-ban meghozott határozatait tanulmányozhatják, román nyelven. A határozatok eredeti, iktatott, láttamozott, bélyegzővel ellátott példányai a községháza archívumában találhatóak. 

Az oldalt folyamatosan frissítjük! 

 01-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 22-01-2018

 02-HCL-Luare act demisie administrator Gosmad SRL, Antal Domokos

 03-HCL-Numire administrator pentru firma Gosmad SRL

 04-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Modernizare iluminat public

 05-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Extindere sistem de distribuție apă potabilă

 06-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Modernizare străzi comunale

 07-HCL-Aprobare reorganizare SVSU

 08-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectare reabilitare drum forestier II-Mădăraș-Zetea

 09-HCL-Aprobare contract de achiziționare energie electrică

 10-HCL-Privind aprobarea regulamentului cadru pentru aprobarea ajutoarelor de urgență

 11-HCL-Privind stabilirea renumerației pentru personalul plătit din fonduri publice, consilieri locali, primarului, viceprimarului și aparatuui de specialitate al primarului

Február

 12-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 01-02-2018

 13-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului „Extindere alimentare cu apă potabilă”

 14-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului Modernizare drum forestier Zetea

 15-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului Modernizare străzi comunale

 16-HCL-Privind aprobarea contractului de servicii de proiectare pentru proiectul Modernizare iluminat public

 17-HCL-Privind aprobarea participării comunei Mădăraș și plata unor cheltuieli neeligibile la Programul Operațional Regional în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dotarea clădirii și amenajarea curții la Școala Gimnazială Kiss Ferenc

 18-HCL-Privind aprobarea modificării proiect technic Afterschool

 19-HCL-Privind aprobarea modificării buget indicativ și deviz Afterschool

 20-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 19-02-2018

 21-HCL-Aprobare contract de finanțare AFIR - dotarea școlii gimnaziale Kiss Ferenc

 22-HCL-Aprobare contract de consultanță pentru programul modernizare străzilor din comuna Mădăraș

 23-HCL-Aprobare contract de consultanță pentru programul extindere alimentare apă potabilă

 24-HCL-Aprobare contract de consultanță modernizare drum forestier Zetea

 25-HCL-Încheierea exercițiu anului bugetar 2017

 26-HCL-Aprobare excedent bugetar pentru anul 2017

 27-HCL-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

 28-HCL-Aprobare modificare listă domeniu public

 29-HCL-Privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de proiectare modernizare școala Kiss Ferenc

 30-HCL-Numire administrator Gosmad

 31-HCL-Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mădăraș pentru anul 2018

 32-HCL-Alegerea președintelui de ședință

 33-HCL-Aprobarea bugetului firmei Gosmad pentru anul 2018

 34-HCL-Privind valorificarea prin licitație publică a prin strigare a unei cantități de 16340 metricub de piatră brută

 35-HCL-Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciului pentru consultanță, formare profesionașă în domeniul turismului, pentru implementarea acțiunii de dezvoltare a turismului local din comuna Mădăraș

Március

 36-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 13-03-2018

 37-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru servicii topografice pentru investiția modernizarea clădirii la școala gimnazială Kiss Ferenc

 38-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru servicii de investigare geotehnnică a terenului de fundare pentru investiția modernizarea clădirii la școala gimnazială Kiss Ferenc

 39-HCL-Aprobarea devizului general al obiectivului de investiții modernizare iluminat public

 40-HCL-Aprobarea dezmembrării suprafeței de 13.783 mp teren intravilan, din proprietatea publică a comunei Mădăraș în trei loturi

 41-HCL-Aprobare caietului de sarcini pentru servicii de elaborare documentație de avizare pentru lucrări DALI oentru investiția modernizarea clădirii la școala gimnaziale Kiss Ferenc

Április

 42-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 12-04-2018

 43-HCL-Aprobarea raportului campaniei de informare PUG.doc

 44-HCL-Completarea listei de achiziții publice pentru anul 2018

 45-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea unei platforme digitale în cadrul primăriei

 46-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția unor servicii de consultanță în cadrul proiectului modernizarea școlii gimnaziale Kiss Ferenc

 47-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția de lucrări „Construire centru tineret”

 48-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția de lucrări „Modernizare drum de exploatație agricolă 1,7 km

 49-HCL-Aprobare scrisoare de garantare

 50-HCL-Aprobare contract S.C. TNT SRL

 51-HCL-Aprobare contract S.C. Consultanță Carpatica SRL

 52-HCL-Aprobare contract S.C. Logic SRL

 53-HCL-Aprobare contract S.C. Promotion SRL

 54-HCL-Aprobare contract S.C. Promotion SRL

 55-HCL-Aprobare contract S.C. Promotion SRL

 56-HCL-Aprobare contract S.C. Horvart Atelier SRL

 57-HCL-Aprobare contract S.C. Biroul Topografic SRL

 58-HCL-Aprobarea contract S.C. Sloc Life SRL

 59-HCL-Aprobare contract S.C. Geotech SRL

 60-HCL-Aprobare contract Dru-pro SRL

 61-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind achiziția unor servicii de consultanță în cadrul proiectului modernizarea școlii gimnaziale Kiss FerencHotărâre revocată

Május

 62-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 03-05-2018

 63-HCL-Actualizare HCL 21/2018

 64-HCL-Alegerea președintelui de ședință

 65-HCL-Aprobarea modificăruu statului Asociației de dezvoltare intercomunitară Munții Harghita

 66-HCL-Aprobare contract cu Asociația Caritas Alba Iulia

 67-HCL-Aprobarea contractului de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic în cadrul investiției „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea

 68-HCL-Aprobarea contractului de servicii de diriginție de șantier pentru investiția „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea”

 69-HCL-Luarea act demisie administrator Gosmad SRL

 70-HCL-Completarea listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

 71-HCL-Aprobarea contractului de comodat, încheiat în vederea dării în folosință a capelei mortuare

 72-HCL-Modificarea buget luna mai 

Június

 73-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 21-06-2018

 74-HCL-Aprobarea contractului de prestări servicii de evaluare-Baia Comunală

 75-HCL-Aprobare contractului de prestări de servicii evaluare-teren Salamon Gergely

 76-HCL-Modificare buget luna iunie

 77-HCL-Aprobare situație financiară Gosmad SRL

 78-HCL-Aprobare proiect tehnic pentru investiția „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea”

 79-HCL-Aprobare contract Tipographic SRL

 80-HCL-Aprobare contract Arheo-Dox SRL

 81-HCL-Revocare HCL 61/2018

 82-HCL-Desemnare reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz

 83-HCL-Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Csíki Jégkorong SRL

 84-HCL-Aprobare contract de prestări servicii certificat digital calificat

 85-HCL-Aprobarea documentașiei proiectului tehnic (PT) și a detaliilor de execuție (DE) pentru proiectul „Reabilitare drum de exploatație agricolă etapa a II-a la Terelő (drum agricol 1,7 km.)

 86-HCL-Aprobare proiect tehnic pentru proiectul construire iluminat public nou

 87-HCL-Aprobare contract de prestări servicii topografice