előző lap
Az alábbiakban Csíkmadaras Község Önkormányzati Képviselő Testületének 2018-ban meghozott határozatait tanulmányozhatják, román nyelven. A határozatok eredeti, iktatott, láttamozott, bélyegzővel ellátott példányai a községháza archívumában találhatóak. 

Az oldalt folyamatosan frissítjük! 

 01-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 22-01-2018

 02-HCL-Luare act demisie administrator Gosmad SRL, Antal Domokos

 03-HCL-Numire administrator pentru firma Gosmad SRL

 04-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Modernizare iluminat public

 05-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Extindere sistem de distribuție apă potabilă

 06-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Modernizare străzi comunale

 07-HCL-Aprobare reorganizare SVSU

 08-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectare reabilitare drum forestier II-Mădăraș-Zetea

 09-HCL-Aprobare contract de achiziționare energie electrică

 10-HCL-Privind aprobarea regulamentului cadru pentru aprobarea ajutoarelor de urgență

 11-HCL-Privind stabilirea renumerației pentru personalul plătit din fonduri publice, consilieri locali, primarului, viceprimarului și aparatuui de specialitate al primarului

Február

 12-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 01-02-2018

 13-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului „Extindere alimentare cu apă potabilă”

 14-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului Modernizare drum forestier Zetea

 15-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului Modernizare străzi comunale

 16-HCL-Privind aprobarea contractului de servicii de proiectare pentru proiectul Modernizare iluminat public

 17-HCL-Privind aprobarea participării comunei Mădăraș și plata unor cheltuieli neeligibile la Programul Operațional Regional în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dotarea clădirii și amenajarea curții la Școala Gimnazială Kiss Ferenc

 18-HCL-Privind aprobarea modificării proiect technic Afterschool

 19-HCL-Privind aprobarea modificării buget indicativ și deviz Afterschool

 20-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 19-02-2018

 21-HCL-Aprobare contract de finanțare AFIR - dotarea școlii gimnaziale Kiss Ferenc

 22-HCL-Aprobare contract de consultanță pentru programul modernizare străzilor din comuna Mădăraș

 23-HCL-Aprobare contract de consultanță pentru programul extindere alimentare apă potabilă

 24-HCL-Aprobare contract de consultanță modernizare drum forestier Zetea

 25-HCL-Încheierea exercițiu anului bugetar 2017

 26-HCL-Aprobare excedent bugetar pentru anul 2017

 27-HCL-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

 28-HCL-Aprobare modificare listă domeniu public

 29-HCL-Privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de proiectare modernizare școala Kiss Ferenc

 30-HCL-Numire administrator Gosmad

 31-HCL-Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mădăraș pentru anul 2018

 32-HCL-Alegerea președintelui de ședință

 33-HCL-Aprobarea bugetului firmei Gosmad pentru anul 2018

 34-HCL-Privind valorificarea prin licitație publică a prin strigare a unei cantități de 16340 metricub de piatră brută

 35-HCL-Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciului pentru consultanță, formare profesionașă în domeniul turismului, pentru implementarea acțiunii de dezvoltare a turismului local din comuna Mădăraș

Március

 36-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 13-03-2018

 37-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru servicii topografice pentru investiția modernizarea clădirii la școala gimnazială Kiss Ferenc

 38-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru servicii de investigare geotehnnică a terenului de fundare pentru investiția modernizarea clădirii la școala gimnazială Kiss Ferenc

 39-HCL-Aprobarea devizului general al obiectivului de investiții modernizare iluminat public

 40-HCL-Aprobarea dezmembrării suprafeței de 13.783 mp teren intravilan, din proprietatea publică a comunei Mădăraș în trei loturi

 41-HCL-Aprobare caietului de sarcini pentru servicii de elaborare documentație de avizare pentru lucrări DALI oentru investiția modernizarea clădirii la școala gimnaziale Kiss Ferenc

Április

 42-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 12-04-2018

 43-HCL-Aprobarea raportului campaniei de informare PUG.doc

 44-HCL-Completarea listei de achiziții publice pentru anul 2018

 45-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea unei platforme digitale în cadrul primăriei

 46-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția unor servicii de consultanță în cadrul proiectului modernizarea școlii gimnaziale Kiss Ferenc

 47-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția de lucrări „Construire centru tineret”

 48-HCL-Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția de lucrări „Modernizare drum de exploatație agricolă 1,7 km

 49-HCL-Aprobare scrisoare de garantare

 50-HCL-Aprobare contract S.C. TNT SRL

 51-HCL-Aprobare contract S.C. Consultanță Carpatica SRL

 52-HCL-Aprobare contract S.C. Logic SRL

 53-HCL-Aprobare contract S.C. Promotion SRL

 54-HCL-Aprobare contract S.C. Promotion SRL

 55-HCL-Aprobare contract S.C. Promotion SRL

 56-HCL-Aprobare contract S.C. Horvart Atelier SRL

 57-HCL-Aprobare contract S.C. Biroul Topografic SRL

 58-HCL-Aprobarea contract S.C. Sloc Life SRL

 59-HCL-Aprobare contract S.C. Geotech SRL

 60-HCL-Aprobare contract Dru-pro SRL

 61-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind achiziția unor servicii de consultanță în cadrul proiectului modernizarea școlii gimnaziale Kiss FerencHotărâre revocată

Május

 62-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 03-05-2018

 63-HCL-Actualizare HCL 21/2018

 64-HCL-Alegerea președintelui de ședință

 65-HCL-Aprobarea modificăruu statului Asociației de dezvoltare intercomunitară Munții Harghita

 66-HCL-Aprobare contract cu Asociația Caritas Alba Iulia

 67-HCL-Aprobarea contractului de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic în cadrul investiției „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-ZeteaHotărâre revocată

 68-HCL-Aprobarea contractului de servicii de diriginție de șantier pentru investiția „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea”

 69-HCL-Luarea act demisie administrator Gosmad SRL

 70-HCL-Completarea listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

 71-HCL-Aprobarea contractului de comodat, încheiat în vederea dării în folosință a capelei mortuare

 72-HCL-Modificarea buget luna mai 

Június

 73-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 21-06-2018

 74-HCL-Aprobarea contractului de prestări servicii de evaluare-Baia Comunală

 75-HCL-Aprobare contractului de prestări de servicii evaluare-teren Salamon Gergely

 76-HCL-Modificare buget luna iunie

 77-HCL-Aprobare situație financiară Gosmad SRL

 78-HCL-Aprobare proiect tehnic pentru investiția „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea”Hotărâre revocată

 79-HCL-Aprobare contract Tipographic SRL

 80-HCL-Aprobare contract Arheo-Dox SRL

 81-HCL-Revocare HCL 61/2018

 82-HCL-Desemnare reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz

 83-HCL-Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Csíki Jégkorong SRL

 84-HCL-Aprobare contract de prestări servicii certificat digital calificat

 85-HCL-Aprobarea documentașiei proiectului tehnic (PT) și a detaliilor de execuție (DE) pentru proiectul „Reabilitare drum de exploatație agricolă etapa a II-a la Terelő (drum agricol 1,7 km.)

 86-HCL-Aprobare proiect tehnic pentru proiectul construire iluminat public nou

 87-HCL-Aprobare contract de prestări servicii topografice

Július

 88-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 04-07-2018

 89-HCL-Numire administrator Gosmad SRL

 90-HCL-Aprobare contract de servicii de diriginție șantier

 91-HCL-Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale Kiss Ferenc, clasele V-VIII”

 92-HCL-Aprobare contract de lucrări pentru execuția proiectului „Reabilitare drum de exploatație agricolă etapa a II-a Terelő”

Augusztus

 93-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 02-08-2018

 94-HCL-Modificare buget luna august

 95-HCL-Aprobarea participării comunei Mădăraș la implementarea unui proiect în cadrul Programului Capital Uman 2014-2020 (POCU)

 96-HCL-Revocare HCL 67/2018

 97-HCL-Revocare HCL 78/2018

 98-HCL-Aprobare contract de servicii privind verificare proiect tehnic

 99-HCL-Aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul „Reabilitare drum forestier Mădăraș-Zetea”

 100-HCL-Aprobare contract de servicii de consultanță cu firma Prodinvest Group 99 SRL

 101-HCL-Aprobare contract de servicii cu firma Prima Press SRL

 102-HCL-Aprobare contract de prestări servicii cu firma Badruș Ionel Cristian PFA

 103-HCL-Aprobare caiet de sarcini pentru proiectare drum comunal

 104-HCL-Privind aprobarea participării la proiectul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe prin implementarea „Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Szeptember

 105-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 06-09-2018

 106-HCL-Aprobarea regulamentului de vânzare domeniu public

 107-HCL-Contract de execuție lucrări iluminat public

 108-HCL-Aprobare contract prestări servicii de transport

 109-HCL-Aprobare studiu de fezabilitate privind producerea de energie din resurse regenerabile

 110-HCL-Aprobarea participării comunei la Programul Operațional Infrastructură Mare cu proiectul privind producerea de enerige din resurse regenerabile

 111-HCL-Aprobarea participătii la programul PNDL II. cu proiectul privind reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii Kiss Ferenc, clasele V-VIII

 112-HCL-Aprobarea statului de funcții a primăriei

 113-HCL-Privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Construire centru de tineret și informare”

 114-HCL-Regulamentul și termenii de utilizare a paginii de web a primăriei - www.csikmadaras.ro

 115-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 20-09-2018

 116-HCL-Mandatare în consiuliul școlar

 117-HCL-Aprobare rețeaua școlară pentru anul de învățământ 2018-2019

 118-HCL-Aprobarea rectificării bugetare din luna septembrie

 119-HCL-Privind instrumentarea proiectului modernizarea infrastructurii în comuna Mădăraș

 120-HCL-Achiziție cablu subteran

 121-HCL-Aprobare contract diriginte de șantier

 122-HCL-Privind aprobarea participării la programul PNDL cu proiectul reabilitării sediului primărei

 123-HCL-Privind aprobarea participării la programul PNDL cu proiectul modernizare iluminat public

 124-HCL-Privind aprobarea participării la programul PNDL cu proiectul modernizării clădirii grădiniței Cinege

 125-HCL-Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare

 126-HCL-Aprobarea contractului de prestări servicii cu firma Miteony SRL

 127-HCL-Aprobarea contractului de servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Construire centru multifuncțional”

 128-HCL-Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Construire centru multifuncțional”

Október

  129-HCL-Rectificarea bugetului pentru luna octombrie

November

 130-HCL-Alegerea președintelui de ședință

 131-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 07-11-2018

 132-HCL-Aprobarea contractului de prestări servicii cu firma Gosmad SRL privind tăierea lemnului de foc

 133-HCL-Aprobarea contractului de servicii de proiectare pentru obiectivul „Construire centru de tineret și informare”

 134-HCL-Aprobarea modificării devizului pentru lucrările de modernizare iluminat public

 135-HCL-Aprobarea contractului de servicii de consultanță privind gestionarea proiectului faza Cerere de finanțare pentru proiectul „Construire Centru Multifuncțional”

December

 136-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 07-12-2018

 137-HCL-Aprobarea vânzării unui imobil din patrimoniul privat al comunei

 138-HCL-Aprobare contract de finanțare

 139-HCL-Aprobare contract de formare profesională cu firma Edutech Consulting SRL.

 140-HCL-Aprobare contract de prestări servicii RDE Huron SRL

 141-HCL-Aprobare contract de formare profesională c firma PFA Badrus Ionel-Cristian

 142-HCL-Aprobare contract de achiziție și montare corpuri radiiatoare electrice cu infraroșu la capela mortuară

 143-HCL-Aprobarea implementării și dezvoltării Sistemuui de Control Intern Managerial