előző lap
Az alábbiakban Csíkmadaras Község Önkormányzati Képviselő Testületének 2018-ban meghozott határozatait tanulmányozhatják, román nyelven. A határozatok eredeti, iktatott, láttamozott, bélyegzővel ellátott példányai a községháza archívumában találhatóak. 

Az oldalt folyamatosan frissítjük! 

 01-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 22-01-2018

 02-HCL-Luare act demisie administrator Gosmad SRL, Antal Domokos

 03-HCL-Numire administrator pentru firma Gosmad SRL

 04-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Modernizare iluminat public

 05-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Extindere sistem de distribuție apă potabilă

 06-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectul Modernizare străzi comunale

 07-HCL-Aprobare reorganizare SVSU

 08-HCL-Aprobare caiet de sarcini privind proiectare reabilitare drum forestier II-Mădăraș-Zetea

 09-HCL-Aprobare contract de achiziționare energie electrică

 10-HCL-Privind aprobarea regulamentului cadru pentru aprobarea ajutoarelor de urgență

 11-HCL-Privind stabilirea renumerației pentru personalul plătit din fonduri publice, consilieri locali, primarului, viceprimarului și aparatuui de specialitate al primarului

Február

 12-HCL-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din data de 01-02-2018

 13-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului „Extindere alimentare cu apă potabilă”

 14-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului Modernizare drum forestier Zetea

 15-HCL-Abrobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de consultanță pentru realizarea proiectului Modernizare străzi comunale

 16-HCL-Privind aprobarea contractului de servicii de proiectare pentru proiectul Modernizare iluminat public

 17-HCL-Privind aprobarea participării comunei Mădăraș și plata unor cheltuieli neeligibile la Programul Operațional Regional în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dotarea clădirii și amenajarea curții la Școala Gimnazială Kiss Ferenc

 18-HCL-Privind aprobarea modificării proiect technic Afterschool

 19-HCL-Privind aprobarea modificării buget indicativ și deviz Afterschool