back

Denumirea entității: COMUNA MĂDĂRAȘ                                               

Sediul: Mădăraș, str. Principală 193., jud. Harghita                                       

 

ANUNŢ

 

Comuna Mădăraș organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul Primăriei Comunei Mădăraș din str. Principală nr. 193, județul Harghita, în data de 18.08.2017 ora 11 proba scrisă şi în data de 21.08.2017 ora 13 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de: referent la Compartimentul Urbanism și Amenăjări Teritoriale comuna Mădăraș, județul Harghita.

Condiţii de participare:

- nivelul studiilor minim studii superioare de scurtă durată;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Mădăraș în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ (respectiv pănă la data de 04.08.2017, orele 1300), în Monitorul Oficial Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Comunei Mădăraș

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Mădăraș  şi la telefon  0266 – 335824.