back

     PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAȘ

    O R G A N I Z E A Z Ă

Concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice

  1. vacantă de consilier, clasa I., grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Funciar – 2 posturi
  2. vacantă de insepctor, clasa I., grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Taxe și Impozite – 1 post
  3. vacantă de referent, clasa III., grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Taxe și Impozite – 1 post  

Condiţii de participare propuse:

- condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

condiţii specifice:  

  • pentru postul nr. 1 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
  • pentru postul nr. 2 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 1 ani;
  • pentru postul nr. 3 – studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

      Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante va avea loc în data de 7 iulie 2017  - proba scrisă, ora 1000 şi  11 iulie proba de interviu, ora 1300 la sediul Primăriei Mădăraș. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 26 iunie 2017, orele 1300, la secretariatul primăriei, unde unde se pot obţine relaţii suplimentare (telefon 0266-335824) precum şi formularele de înscriere, respectiv bibliografia pentru concurs.