Érvényesség: 2016.10.07-2016.10.31

Elkezdődtek a csíkmadarasi PUG munkálatai

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy elkezdődtek Csíkmadaras község Általános Rendezési Tervének (PUG) munkálatai. A rendezési terv keretet ad a különböző fejlesztéseknek, szabályozza az építkezési folyamatokat és rendelkezik a kül- és belterület viszonyáról is. 

Jelen munkálatok során lehetőség van egyes területek külterületből belterületbe való bevonására bizonyos fejlesztések céljából, valamint külterületeken lévő engedély nélküli építmények legalitásba lépésének elindítására. 

Bármelyik esetben szükséges egy hivatalos lakossági kérés a  kérelem indoklásával, a   területet  azonosító   iratokkal  kiegészítve   (telekkönyv,   beazonozítási   rajz, topográfiai mérés stb.).

Az  indoklásban  kérjük  kifejteni,  hogy  milyen  tevékenység  céljából  történik  a kérelem és milyen léptékben:

- épület legalitásba helyezése esetén annak rendeltetése, kapacitása

- terület esetén meglévő szolgáltatások bővítése vagy újak elindítása, ipari tevékenység bővítése vagy indítása, lakóövezet kialakítása, mezőgazdasági tevékenység bővítése vagy indítása stb.  Szükséges részletezni,  hogy  konkrétan mivel szeretnének foglalkozni az adott területen és mekkora kapacitással (pl. állattenyésztés esetében milyen állatot szeretne tartani, hányat stb.).

Az iratcsomót a csíkmadarasi községházának titkárságán lehet leadni munkanapokon 8.30-14.30 között, leadási határidő 2016. október 31.