előző lap

Mindig nagy ünnep, amikor fiataljaink a felnőtt nagykorúság szentségében részesülnek. Családtagok, rokonok örömmel vesznek részt a szentmisén, és keresik a bérmálandók pillantását. Amikor a szertartásban minden megbérmálthoz fordul a püspök, talán a hozzátartozók is visszarepülnek az időben, saját emlékeiket keresve. Községünkben vasárnap, május 21-én 126 fiatal válik felnőtté egyházi szempontból.

 

A bérmálkozás különleges ünnep, egyszeri és megismételhetetlen. A bérmálás szentsége révén, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban is. A bérmálás pillanatában a püspök felteszi a kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakban megkeni krizmával, és azt mondja: XY, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Azok a fiatalok, felnőttek részesülhetnek ebben a szentségben, akik kellő oktatásban részesültek, és elkötelezik magukat a keresztény életre.

A bérmakeresztszülő feladata, hogy a megbérmáltat szóval és példával segítse a keresztény életben. Emiatt ajánlott olyan személyt választani, aki gyakorolja a vallásos életet, az egyház elvárásainak igyekszik megfelelni, építő tagja az egyházközségének. Nagyon szép, de ugyanakkor felelősséggel járó feladat.

Ferenc papa szerint „a bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten ajándéka. Isten gondját viseli életünknek és Fia képmására kíván átalakítani bennünket, hogy képesek legyünk szeretni, mint ahogy Ő szeretett minket. Eláraszt bennünket Szent Lelkével, akinek cselekedete áthatja személyünket és életünket, mint ahogy ez kitűnik a Szentlélek hét ajándékából, amelyet a hagyomány a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott. Így, amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik jelenvalóvá életünkben és általunk maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani.”

Szólj hozzá!