előző lap

Pár napja már becsengettek az iskolában, elkezdődött a 2017-2018-as tanév. Az idei tervekről, elképzelésekről, a felmerülő nehézségekről és kihívásokról érdeklődtünk Bíró Évától, a Kiss Ferenc Általános Iskola igazgatójától. Az alábbi sorokat az ő tolmácsolásában olvashatják.  

 

A csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola a 2017-2018-as tanévet 256  tanulóval, 7 óvónővel, 5 tanítónővel, 11 tanárral és 9 adminisztratív munkát végző személlyel indítja.

Az elmúlt tanévhez viszonyítva 274-ről 256-ra csökkent a gyermeklétszám: az óvódások száma 83-ról 73-ra, az elemi ciklus 99-ről 95-re, a gimnáziumi ciklus 91-ről 88-ra csökkent. Változott a tanszemélyzet összetétele is.

A tanév szerkezete

Az első félév 2018. február 2-áig, a második február 12-től június 15-ig tart. Az elemisek és óvodások október 28. és november 5. között is vakációzhatnak egyet, a nagyobbak a téli vakációt élvezhetik először, amely december 23-án kezdődik és 2017. január 14-ig tart. Félévi vakáció február 3–11. között lesz, tavaszi vakációt március 31-április 10. között kapnak a diákok, a nyári vakáció pedig június 16-án kezdődik és 2017. szeptember 9-ig tart. Az idei tanév 35 hétből áll, összesen 167 oktatási nap lesz.
Az Iskola másként elnevezésű országos program időpontjáról az oktatási intézmények maguk dönthetnek, ennek öt egymást követő munkanapból kell állnia. A minisztérium a 2017. október 2-a és 2018. május 31-e közötti periódust javasolja, viszont a tanításmentes hét nem eshet egybe a félévi dolgozatok megírásának időszakával. A hivatalos ünnepnapokon nem lesz tanítás. A tanintézetek és tanfelügyelőségek október 5-én (az oktatás világnapján) és június 5-én (a tanítók napján) külön tevékenységeket szervezhetnek a két jeles nap megünneplésére.

Van még amit javítani az infrastrukturában

Még nagyon sokat kell tenni, hogy kijelenthessük, községünk tanintézménye az infrastruktúra szempontjából rendben van. Azonban a körülmények biztatóak, hiszen az iskola házatáján soha nem látott fejlesztésekre kerül sor. Több ezzel kapcsolatos pályázat is elbírálás alatt van, a délutáni foglalkoztató központ új épületének a megépítése pedig közbeszerzési fázisában van. Reméljük, hogy a két évvel ezelőtt megépült elemi iskola bebútorozására benyújtott pályázatot is és a napközi épületének kibővítési, illetve tatarozási pályázatát is pozitívan bírálják el. Az épületek megépítését követően az udvarok rendezésére is fog sor kerülni, azután már teljes erőbedobással az oktatással kell csak foglalkozni.

Jó iskola ez…

Iskolánk egy jó iskola, tele tehetséges, egészséges, jó képességekkel rendelkező gyermekekkel, jól képzett pedagógusokkal! A jó iskola az, amelyben jól érzi magát a diák, jól érzi magát a pedagógus, jól érzi magát a szülő is. A jó iskola fenntartója nem csak a tantestület. Ha az iskola fenntartása a pedagógusokra szűkül, félszárnyú madárhoz lesz hasonló. A diákok, pedagógusok és a szülők az összetartozást érezve, az egymásrautaltságot tapasztalva teremthetik meg és élhetik meg a jó iskolát. Egy iskola csak akkor tud eredményes munkát végezni, ha jól működik a szülő-pedagógus-iskola kapcsolat. Az iskola a közösségé, a fenntartása, fejlesztése közösségi ügy. Az elmúlt félévben a község közintézményei, vállalkozói nagymértékben kivették részüket az iskola fejlesztéséből, az iskolai programok lebonyolításából. Külön szeretném megköszönni Csíkmadaras Önkormányzatának és Közbirtokosságának, Bogács Lórándnak, ifjú Miklós Gézának, Bartó Leventének, János Ferdinándnak, Baricz Leventének, Péter Lászlónak és János Leventének az iskolának, ezáltal a gyermekeknek nyújtott támogatásukat. Így, együtt sokkal könnyebb volt! A gyermekek és az iskola közössége nevében hálásan köszönöm!

Külön köszönöm a gyermekeknek, hogy az elmúlt tanévben jó gyermekeink voltak, annyi örömben részeltettek, a pedagógus kollégáimnak a kitartó, eredményes oktató-nevelő munkát, az adminisztratív munkát végző személyzetnek pedig azt a gondoskodó munkát, amely által tiszta, igényesen gondozott, rendezett környezetben dolgozhattunk.

 

Szólj hozzá!