előző lap

Úgy érzem, sok új dolog van ebben a könyvben, beleadtunk minden tőlünk telhetőt ennek összeállításában – hangzott el az Ágyúcső és Puskapor, Bodor Ferencről szóló – Csíkmadarashoz többszörösen kötődő történelmi kötet bemutatóján szerda este. A kiadvány megjelentetése a Mentor Könyvek Kiadó, a Csíkmadarasi Polgármesteri Hivatal, illetve a Csíkmadarasért Egyesület együttműködésének gyümölcse.

 

Bíró László polgármester is méltatta a tanulmánykötet megjelenését

Zsúfolásig megtelt a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola protokoll terme szerda estére, ugyanis itt mutatták be azt a történelmi kötetet, amelyről bátran állíthatjuk, tabukat döngető, és az 1848-49-es forradalommal kapcsolatos számos új információt hoz napvilágra. Mint a bemutatón megtudhattuk, a kötetbe három szerző (Pál Antal Sándor, Süli Attila, Komán János) tíz tanulmányát foglalták bele több mint 300 oldalas terjedelemben. Pál Antal Sándor például a csíkmadarasi 1848-as eseményekre tért ki, ennek során azt is vizsgálva, milyen hatással volt az eseménysorozat a helyi közösségre. Szerzőtársa, Süli Attila budapesti hadtörténész hadtörténeti szempontból tanulmányozta Bodor szerepét a szabadságharcban. Komán János, maroshévízi történelem szakos tanár pedig Bodor Ferenc életútját kutatta és foglalta a megjelenő kötet szerves részét képező tanulmányokba. A szerzők tehát széles körű levéltári kutatások alapján az általános történeti, illetve a kor hadtörténeti környezetébe ágyazva ismertetik Bodor Ferenc életútját és munkásságát, valamint mellőzésének, érdemei tagadásának historiográfiáját, ezzel egyidőben új megvilágításba helyezve Csíkszéknek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét.

A rendezvény bevezetőjeként Bíró László, Csíkmadaras polgármestere köszöntötte a jelenlevőket. Az elöljáró kiemelte, Komán János kezdeményezésére indult útjára az a projekt, amelyhez később csatlakozott Pál-Antal Sándor és Süli Attila, és amelynek a megjelent könyv a kézzel fogható hozadéka. A polgármester szerint nagyon fontos tanulmánygyűjteményről van szó, amely több szempontból is új megvilágításba helyezi az 1848-49-es eseményeket.

A következőkben Király István, a Mentor Kiadó ügyvezetője méltatta a kötet megjelenését, majd Pál-Antal Sándor vázolta fel röviden a könyv létrejöttének történetét. Tőle megtudhattuk, eredetileg egy év alatt szerették volna befejezni a téma kutatását, azonban kettő lett belőle, mert nehézségeik támadtak az életrajzi adatok felkutatásában. „Úgy érzem, sok új dolog van ebben a kötetben, beleadtunk minden tőlünk telhetőt ennek összeállításában” – összegzett Pál-Antal Sándor.

 Szerzőtársa, Süli Attila, az általa a kötetben taglalt hadtörténeti kérdéseket vázolta fel röviden. Mint kiderült, az ő nevéhez fűződik az a tanulmány, amely a csíkmadarasi lőporgyár történetét taglalja. Ugyancsak ő feszegeti Gábor Áron és Bodor Ferenc szerepének kérdését a szabadságharc során, és szintén ő tárja fel, hogy mi lehetett az oka annak, hogy korábban nem ismerték el Bodor Ferenc szabadságharcos érdemeit. A bemutató zárásaként a jelenlevők kérdéseire válaszoltak a szerzők, majd könyvdedikálás zárta a rendezvényt.

Szólj hozzá!