előző lap

Magyar és román ajkú fiatalok együtt koptatták öt napon keresztül a csíkmadarasi kultúrotthon padlóját. A csíkszeredai Tiszta Forrás Alapítvány által első ízben megszervezett interetnikus tánctábor résztvevői egymás kultúráját és hagyományait ismerhették meg, ugyanakkor a hétköznapi kommunikációs helyzeteket is gyakorolhatták.  

 

Saját népviseletükben táncoltak. Rendhagyó tánctábor volt Csíkmadarason

„Két tánccsoport vett részt ebben a táborban, egy csíkszeredai magyar és egy gyergyóhollói román. A táncon, a népdalon, a népviseleten keresztül ismerkedtünk meg egymás kultúrájával” – számolt be a hétfőn kezdődött, és csütörtökön véget érő táborról Szalay Zoltán. Az eseményt szervező Tiszta Forrás Alapítvány elnöke elmondta, a tábor szervezésének ötletét annak a tapasztalata adta, hogy Csíkszeredában és Hargita megyében magyar és román közösségek többnyire elkülönülnek egymástól, nem járnak egymás kulturális eseményeire, és ilyenformán nem is igazán ismerik egymás kultúráját, hagyományait. „Ebből pedig inkább elutasító magatartás lesz, mint közeledés, ezt pedig mi nem tartjuk helyénvalónak és jónak. Éppen ezért ennek a tábornak az elsőrendű célkitűzése volt az ismerkedés, ezen keresztül egymás kultúrájába való betekintés, az egymás iránti tisztelet kialakítása. És szeretnénk, ha ennek a tábornak folytatása is lenne” – magyarázta az alapítvány vezetője. Mint kiderült, a megyeszékhelyről a Borsika néptánccsoport tagjai kapcsolódtak be a rendezvénybe, míg Gyergyóhollóról az Ungureanu Maria tanárnő vezette csoport érkezett Csíkmadarasra. Tizenkét-tizennyolc év közöttiek voltak a résztvevők, a vezetőkkel együtt pedig a tábor létszáma elérte a 38-at.  

Antal Rozália szervezőtől azt is megtudtuk, délelőtt román és felcsíki táncokat tanultak a fiatalok, délutánonként pedig román kommunikációs foglalkozások zajlottak. „Azon túlmenően, hogy egymás kultúráját próbáltuk megismerni, nem rejtett szándékunk volt, hogy a mi tanítványainknak lehetőséget teremtsünk a román nyelven való kommunikációra román ajkú fiatalokkal. Mindenképpen arra fektettünk hangsúlyt a táncokon, zenén kívül, hogy minél több olyan helyzetet teremtsünk, ahol együtt lehettek, és próbáltak egymással szót érteni. Úgy vettük észre, hogy van eredménye az ötnapos együttlétnek” – magyarázta Antal. Hozzátette, mind a két csoport nyitott volt egymás iránt, a fiatalok között pedig nagyon jó hangulat alakult ki. A szervezők elmondták, igyekeztek úgy összeállítani a kommunikációs gyakorlatokat, hogy mindenki a másik anyanyelvén kellett feladatokat megoldjon.

„Mind a két fél végig nyitott volt és komolyan dolgozott. Nekem például nagyon tetszett az, hogy láttam a román csoporton, milyen rendkívüli módon tisztelik és értékelik saját táncaikat, ezzel együtt pedig a mi hagyományaink iránt is ugyanolyan tisztelettel viszonyultak” – összegzett Antal Rozália.

A tábor szervezését Hargita Megye Tanácsa, az EPP Képviselőcsoport, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, illetve a Csíkmadarasi Közbirtokosság támogatta. 

Szólj hozzá!