back

 ANUNŢ ADMINISTRATOR GOS-MAD

·         Consiliul Local al comunei Mădăraş, angajează administrator la societatea comercială GOS-MAD S.R.L.

  • ·         Acte necesare pentru înscriere :
    • -  cerere de înscriere, curriculum vitae, adeverinţă medicală, copie CI/BI, copie carnet de muncă, cazier judiciar, copie diplomă de studii medii
  • ·         Data examenului:
    • 14 februarie 2018, orele 1000 – proba scrisă  
    • 15 februarie 2018, orele 1000 – interviu
  • ·         Data limită a depunerii dosarului de înscriere: 09 februarie 2018,  orele 1200

Informații suplimentare se pot obține prin numărul de telefon 0266-335824, sau personal la secretariatul primăriei, strada Princincipală 193., comuna Mădăraș.