előző lap

CSIKMADARAS KÖZSÉG POLGÁRMESTRI HIVATALA

Csíkmadaras; Fő utca 193-as szám; Hargita megye; Postai irányítószám: 537071;  Tel./fax: 0266 335824; email: csikmadaras@gmail.com; adózási szám: 14596052; 

Zárt borítékos árverést tart egy, a községháza épületegyüttesében található, a község tulajdonában levő 51 négyzetméteres helyiség bérbeadásáról fogászati rendelő létrehozása céljából.

A pályázati dokumentációt a polgármesteri hivatal székhelyén lehet igényelni 2015.május 15., délelőtt 12 óráig. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok leadásának határideje 2015. május 20., délelőtt 10 óra, azok felbontására a pályázók jelenlétében 2015. május 20-án, délelőtt 11 órától kerül sor. Az árveréssel kapcsolatos további információkat a községháza már megadott elérhetőségein lehet kérni.


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI

Comuna Mădăraș, având sediul social în localitatea Mădăraș; Str. Principală nr. 193; Județul Harghita; Cod poștal: 537071; email: csikmadaras@gamail.com, cod fiscal: 14596052.

Anunță concesionarea spaţiului de 51 mp din corpul de clădire sediul primăriei Mădăraş, pentru înfiinţare şi amenajare CABINET STOMATOLOGIC.

Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primăriei Mădăraş până la data de 15.07.2015 ora 12,00, ofertele se depun în plicuri sigiliate până la data de 23.07.2015 ora 10,00.

Deschiderea plicurilor cu DOCUMENTELE DE PARTICIPARE va avea loc în prezenţa ofertanţilor care doresc să participe la deschidere în data de 23.07.2015 ora 11,00 la sediul Consiliului Local Mădăraş, comuna Mădăraş nr. 193. Informații suplimentare se pot solicita la sediul primăriei și la datele de contact mai sus amintite.

Az árverés jegyzőkönyve/Procesul verbal al licitației deschise

 Procesul verbal licitație cabinet stomatologic.pdf