előző lap

Befejezte a szászrégeni Probicons Kft. a mezei utak felújítását, a beruházást csütörtökön adta át a kivitelező. A munkálatok során, egy év alatt közel 10 kilométernyi szakaszon varázsolták újjá a mezőgazdasági útszakaszokat a községben.

 

Nagyon jó körülmények között lehet közlekedni a felújított mezei utakon

A tavaly szeptemberben elkezdődött kivitelezés során a Dudor mezei utat 6637 méter hosszúságban, a Terelőként ismert útszakaszt pedig 2520 méter hosszúságban újították fel, melynek során  újraalapozták és makadám borítással látták el. A nyomvonalon átereszek, hidak, illetve esővíz elvezető sáncok is épültek.

A mezei utak teljes hosszában 40 darab letérőt is kialakítottak, ahol erre szükség volt, 315-ös átmérőjű korrugált csövek sáncba történő lefektesével oldották meg, így biztosítva a mezőgazdasági területek megközelítését. A lehajtó utak csatlakoztatása nem szerepelt a projektben, ezt önerőből oldotta meg az önkormányzat. Péter Dávid alpolgármester szerint hangsúlyt fektettek arra, hogy ezek a mezei utak jó minőségűek, és hosszútávon fenntarthatóak legyenek. A kivitelezés során ezért fordítottak nagy gondot az alapozásra.

A beruházás rövid története

Csíkmadaras önkormányzata még  2011-ben nyújtotta be azt a pályázatot, melynek révén az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (FEADR) az Országos Vidékfejlesztési Programon keresztül igényelt támogatást a mezei utak felújítására. Akkor az illetékes szakhatóság el is fogadta a pályázatot, a támogatási összeget áfa nélkül 803 ezer euróban határozta meg, a beruházás teljes értéke áfástól 999 995 euró. Az uniós támogatás mértéke a beruházás 100 százalékát fedezi. A későbbiekben azonban, források hiányában, elmaradt a finanszírozás a pályáztató részéről, így a projekt holt vágányra került. A gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség tavaly októberben végül is arról értesítette a községházát, hogy vannak pénzalapok a korábban benyújtott pályázatra. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott szászrégeni Probicons Kft. még 2016. április 19-én aláírta a kivitelezési szerződést, ám különböző bürokratikus akadályok miatt, amelyekről már korábban beszámoltunk, csak 2016 szeptember végén tudták elkezdeni a munkát.

„Mérföldkő a község életében”

Az alcímben szereplő mondattal reagált Bíró László polgármester a mezei utak felújításával kapcsolatos munkálatok befejezésére. Mint a községvezető elmondta, ilyen mértékű és értékű infrastrukturális fejlesztés nem igen volt tapasztalható a község életében. Természetesen ezen fejlesztések sora nem áll meg, hiszen már zajlik például az aszfaltozás a község főbb utcáin. „A beruházás hozadéka, azon túl, hogy a gazdák tisztességes módon tudják megközelíteni földterületeiket, ezek értéke is nő a munkálatok révén” – nyomatékosított Bíró László.

Becsüljük meg az eredményt

A polgármester elmondta, a pályáztató által megszabott normáktól nem lehetett eltekinteni, sem eltérni, ezért talán kicsit rendhagyóra sikeredett az építkezés. Így a szűkebb útszakasz egyfajta közlekedési kultúrát követel, amely az egymás iránti figyelmességen és tiszteleten alapul. „Meg kell tanuljunk alkalmazkodni az adott körülményekhez. Kisparkolók, útleágazások és átereszek is vannak az útszakasz mentén, ezeket használva meg lehet oldani a mezőgazdasági gépek akadálymentes közlekedését. Egyszerűen tekintettel kell legyünk egymásra” – fejtette ki a polgármester. Hozzátette, rendkívül fontos, hogy az utak használatával kapcsolatos írott és íratlan szabályokat is be kell tartani. Azaz például nagyobb mennyiségű csapadék, vagy hóolvadás idején, az útszakaszokon való közlekedést mellőzni kell.

A letérőkről

Az elöljáró szerint a községvezetőség tudatában van annak, hogy a mezei utak mentén kialakított 40 letérő nem elégíti ki az igényeket. Az önkormányzat azonban ennyit tudott felvállalni, hiszen a bekötő utak csatlakoztatása nem szerepelt a projektben, ezeket önerőből kellett megoldani. „Nyitottak vagyunk további lejáratok kialakításában is. Akik azonban ilyent igényelnek, azoknak hozzá is kell járulni a munkálathoz” – említette a községvezető.

Áldozatot hoztak a gazdák

„Tudjuk, hogy sokat kellett várni erre a beruházásra. Annak is tudatában vagyunk, hogy nagy áldozatot hoztak a gazdák az elmúlt években, sokat szenvedtek a rossz minőségű mezei utak miatt. Ezúton is köszönjük türelmüket” – jelentette ki Csíkmadaras polgármestere. Mint fogalmazott, az önkormányzat továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy további szakaszokon újuljanak meg a község mezőgazdasági útvonalai. „Úgy gondolom, hogy a lakosságnak is hatványozottan együtt kell működnie az önkormányzattal ahhoz, hogy jó eredményeket tudjunk felmutatni. Jöjjenek, kérdezzenek, érdeklődjenek, tegyenek javaslatokat, hiszen számunkra a település fejlesztése az elsődleges cél.  Ebbe a folyamatba a lakosságot is be szeretnénk vonni.”

Az átadás napján készített fotókból összeállított galériánkat itt tekinthetik meg. 

Szólj hozzá!