előző lap

Heves reakciókat váltott ki több érintett körében az április 18-án, honlapunkon közölt „Az a fránya bürokrácia” című, a községi utak aszfaltozási munkálatainak késéséről szóló írásunk. A kialakult helyzet arra késztette a községházát, hogy Bíró László polgármester tolmácsolásában megfogalmazza álláspontját. Ezt olvashatják a következőkben. 

 

Aszfaltra váró községi út. Kedélyeket borzoló beruházás

„Azon töröm az agyam, milyen is lenne a világ Franciaország nélkül. Töröm az agyam, mert az utóbbi időben, az egyre gyakoribb terrortámadás hallatára kialakult empátiám ellenére, napi rendszerességgel szitkozódom: "a francba még azokkal is, akik a bürokrácia szót feltalálták"!  Rágódom a témán, hiszen a bürokrácia korunk kiemelt kórja, amely tovább burjánozva akár egy újabb bábeli nyelvzavart is képes okozni. Úgy vélem, hogy a bürokráciát a forma, a felszín bálványozása és annak óvása, illetve megőrzése hozta létre. Azt gondolom, hogy a jó forma csakis a jó tartalommal együtt lehet érték, ezért a bürokráciára is szükségünk van, csak rendjével. Ellenben, nagyon hamar a saját csapdánkba eshetünk, ha a felszínnek való megfelelni akarásunkból, az emberi értékeket mellőzve fontosabbnak tartunk egy aszfaltozott utat. Agyalok, nem véletlenül, mert a község utcáinak aszfaltozási munkálatai elkezdése körül kialakult zűrzavar sarkal. Vannak részletek, viszont alapjába véve kommunikációs probléma merült fel, amelynek középpontja a polgármesteri hivatal és az általa közzé tett hír. A félreértések elkerülése miatt pedig kényszerülve vagyok a helyzet tisztázására.

Előbb vagy utóbb sor fog kerülni községünk utcáinak az aszfaltozására. Inkább utóbb, állítom ezt, arra alapozva, hogy a több mint félévezred ittlétünk alatt a község utcáinak burkolása, kövezése fel sem merült "bennünk", annak ellenére sem, hogy a többnyire andezit Hargita omlott ránk. A községünk újjáalakulása, azaz 2002 után, csupán 2008-ban készült el a községünk főbb utcáinak aszfaltozási terve, amellyel már kilincselhettünk. Finanszírozást kellett szerezni, hiszen a kivitelezéshez a község büdzséje kevésnek bizonyult, és a pénzszerzés, a kisebb problémának minősült, hiszen a helyi hálózat, illetve a térségi szennyvíztisztító csak az elmúlt év végére készült el. Annak a finanszírozási és kivitelezési ügye hatványozottan fontosabb volt mint az aszfaltozás. Mondanom sem kell, hogy közvetlen az ásatások után nem szabad burkolni, még akkor sem, ha gépi tömörítésre került sor. Csakis a roskadás után burkolunk, különben az aszfaltozás hullámos lesz, és hamar megrongálódik. Az is köztudott, hogy karban tett kézzel nem vártunk. A szennyvízhálózat építése alatt is kerestük a finanszírozási lehetőséget. Végül a Felcsíki Fejlesztési Társulás által benyújtott pályázat alapján kiviteleződik a terv. A pályázat lebonyolítása körülményes, mert nagy összegről, nagy felelősségről van szó és a községünk önkormányzata csak közvetett módon kapcsolódik a pályázat lebonyolításához. Ami a gondokat tetőzi, hogy a bürokrácia követelményeinek, ha nehezen is de eleget kell tenni és egy kis kommunikációs probléma is méretesebb cirkuszt eredményezhet. Értsünk szót! Evidens, hogy senki senkinek nem akar gondot okozni, sőt! Kijelentem, Hargita Megye Tanácsa, a Felcsíki Fejlesztési Társulás is a lehetősége szerint mindig segített. Úgy gondolom, hogy a jó együttműködés alapvető feltétele kölcsönösen biztosított! Ugyanakkor tisztelettel kérek mindenkit, hogy ebben a felpördült, bürokratikus világunkban legyünk továbbra is elsősorban emberek.”

Szólj hozzá!