előző lap

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS:1319 /2018.02.06

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2018.02.06

ESKÜVÖ DÁTUMA:2018.02.15

 

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2018 február 6-án  jegyeztük, BÎRSAN CRISTIAN 26 éves, Csíkmadaras, Hargita megyei lakós és TANKÓ MONIKA 30 éves Gyimesközéplok, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.

                                           ANYAKÖNYVVEZETŐ,

                     PÉTER KLÁRA

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ

STAREA CIVILĂ

Nr.1319 din 06.02.2018

Data afişării:06.02.2018

Data căsătoriei: 15.02.2018

 

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 06 februarie 2018 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui BÎRSAN CRISTIAN  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în COM. MĂDĂRAȘ, judeţul Harghita şi a d-nei TANKÓ MONIKA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în COM,LUNCA DE JOS, judeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                              OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                     PÉTER KLÁRA