előző lap

Fontos, hogy Bodor Ferenc is foglalja el méltó helyét a magyar hősök panteonjában – hangzott el azon a Csíkmadarason szombaton, március  18-án megtartott konferencián, amelyen Bodor Ferenc életét, és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során játszott szerepét ismertették a hallgatóság előtt.

 

A hamarosan megjelenő Bodor Ferenc kötet szerzői, balról jobbra: Komán János, Süli Attila, Pál Antal Sándor

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Mentor Könyvek Kiadó új, Bodor Ferencről szóló – Csíkmadarashoz többszörösen kötődő történelmi kötetet jelentet meg a csíkmadarasi polgármesteri hivatallal együttműködve. Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezések alkalmával, csíkmadarasi kultúrotthonban a szerzők ismertető előadásokat tartottak a kiadás előtt álló kötetben foglaltakról.

 „Érzelemre ható feladat volt az, amit két évvel ezelőtt felvállaltunk: tiszta vizet önteni a csíkmadarasi lőporgyár, és az azt vezető személy életének történetébe” – fogalmazott a konferencia elején Pál Antal Sándor, a kötet egyik szerzője. Mint a csíkmadarasi születésű, ám jelenleg Marosvásárhelyen élő akadémikustól megtudhattuk, a hamarosan megjelenő kötetbe három szerző (Pál Antal Sándor, Süli Attila, Komán János) tíz tanulmányát foglalták bele több mint 300 oldalas terjedelemben. Ő maga például a csíkmadarasi 1848-as eseményekre tért ki, ennek során azt is vizsgálva, milyen hatással volt az eseménysorozat a helyi közösségre. Szerzőtársa, Süli Attila budapesti hadtörténész értelemszerűen hadtörténeti szempontból tanulmányozta Bodor szerepét a szabadságharcban. Komán János, maroshévízi történelem szakos tanár pedig Bodor Ferenc életútját kutatta és foglalta a megjelenő kötet szerves részét képező tanulmányokba. A három szerző egyenként húszperces előadást tartott a konferencia során, a szabadságharcra és Bodor Ferencre vonatkozó érdekes és újszerű tényeket is ismertetve a szép számú hallgatóság előtt.

Fontos a történelmi tisztánlátás

„Bevallom, a konferenciára történő meghívás pillanatáig magam sem tudtam arról, hogy Csíkszéknek is megvolt a maga Gábor Áronja” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a konferencián jelenlevőket Hadászi Gabriella. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja fontosnak tartotta, hogy a történészek hiteles képet alkossanak Bodor Ferencről, mint az 1849-49-es szabadságharc egyik meghatározó alakjáról. „Fontos, hogy Bodor Ferenc is bekerüljön a magyar hősök panteonjába, hogy elfoglalhassa méltó helyét nemzeti példaképeink között” – fejtette ki a konzul. Ezt követően Becze István Hargita megyei önkormányzati képviselő szólt az egybegyűltekhez. A politikus kifejtette, az utóbbi időben hangsúlyos szerepet kapott az, hogy minél többet beszéljünk az 1848-as forradalomról. Hiszen most, amikor jelképeinkért és szimbólumainkért harcolunk, lényeges, hogy közösségünk erős és összetartó legyen, ehhez pedig a „márciusi ifjak” tudnak igazi példát mutatni számunkra. Szintén rövid köszöntőbeszédet mondott az esemény nyitányaként Ördögh Imre csíkmadarasi önkormányzati képviselő, a helyi iskola nyugalmazott igazgatója, aki köszönetét fejezte ki a kötet szerzőinek, hogy sikerült életre kelteniük egy olyan hős szellemét, akinek komoly szerepe volt az 1848-as eseményekben. „A mi küzdelmünk nem az anyagi gazdagságunkért folyik, hanem hitünkért és önrendelkezésünkért. A hőseinktől megtanulhatjuk, hogy a hazát önfeláldozással, hittel lehet és szabad szolgálni” – fogalmazott Ördögh.  

Szólj hozzá!