back

Sumarul datelor financiare
Suma maximă a liniei de credit: 1 492 000 lei

Sumar proiecte desfășurate:

1). „Construire școală cu clasele I-IV, Comuna Mădăraș, jud. Harghita”, proiect co/finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform Contractului de finanțare numărul 4982/22.12.2014, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate Contractantă. 

Suma utilizată din linia de credit in cadrul contractului: 1.029.373 lei

2). „Reabilitarea drumurilor forestiere Mădăraș Mare și Mădăraș Mic”, proiect co/finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare numărul C125b011172100017/15.02.2012, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă. 

Suma utilizată din linia de credit in cadrul contractului: 687.204 lei

3). „Amenajarea zonei pieții agro-alimentare din Mădăraș”, proiect co/finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform Contractului de finanțare numărul C413322011272151517/31.05.2013, încheiat cu Agentția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă. 

Suma utilizată din linia de credit in cadrul contractului: 69.262 lei

Total comisioane plătite aferente contractului de credit de către Comuna Mădăraș: 21.741 lei

Total dobânzi plătite aferente contractului de credit de către Comuna Mădăraș: 19.185 lei