előző lap

Hosszas vajúdás után újabb szakaszához érkezet Csíkmadaras új Általános Területrendezési Tervének munkálata. Több hónapos munka után végre minden feltétel adott volt arra, hogy az illetékes szakbizottság elbírálja a lakosság által még tavaly októberben leadott beltelkesítési igényeket.

 

A község további fejlesztése szempontjából is létfontosságú a PUG aktualizálása

Mint arról már többször beszámoltunk, a község önkormányzati testülete még tavaly a 84-es, illetve 108-as határozatok révén jóváhagyta a PUG Tájékoztatási és Informálási kampányának a szabályzatát és ütemtervét. Ezek értelmében a folyamat három nagy fázisból tevődik össze: előkészítés, a PUG kidolgozása és ismertetése, illetve a PUG elfogadása. Az ütemterv értelmében 2016 október 7-én és 12-én jelent meg a regionális sajtóban és a községháza internetes portálján a PUG aktualizálási szándékának a hirdetése. Ebben a fázisban lehetőség adódott egyes területek külterületből belterületbe való bevonására, amelyhez egy kérést kellett letegyenek az érdekeltek.

Ezzel kapcsolatban összesen 59 igénylés érkezett a községházára, ezeket tárgyalta néhány napja megtartott ülésen az illetékes szakbizottság. A törvényes előírások szerint egy település a régi PUG-hoz képest legtöbb tíz százalékkal növelheti belterületének nagyságát a PUG aktualizálása során. Ezért sem volt könnyű helyzetben a bizottság, hiszen csak a lakossági igények messze felülmúlták a megszabott mennyiséget. Végül az a döntés született, hogy minden kérést elfogadnak, ám mindegyik esetben 5 árban határozták meg a beltelkesíthető terület nagyságát.  

Az említett ülésen a hétvégi házak tulajdonosairól is szó esett. Esetükben úgy döntött a szakbizottság, hogy a beépített területet átveszik a község belterületébe, esélyt adva ez által arra, hogy ahol szükséges, elindítható legyen az ingatlanok jogi helyzetének a tisztázására.

Következik a második szakasz

A hamarosan meghirdetendő második szakaszban a községháza a PUG-ot készítő céggel, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió Kft. szakembereivel közösen kidolgozza a PUG javaslatot, ez tartalmaznia fogja beltelek határ tervezett módosítását is. Ennek a szakasznak a közmeghallgatása 45 napot fog tartani, ez időben bárki tanulmányozhatja majd a PUG javaslatot, és észrevételeket fogalmazhat meg vele kapcsolatban. A jelzett időszakban lakossági fórumra is sor kerül, ennek pontos dátuma még nem ismert, ezt a fórum előtt öt nappal fogjuk közölni önökkel.

A harmadik szakasz a PUG jóváhagyása lesz, ennek folyamata előreláthatólag idén késő ősszel kezdődhet el.

Az Általános Településrendezési Tervvel (PUG) kapcsolatban folyamatosan tájékoztatjuk önöket a Csíkmadarasi Hírlap hasábjain, a regionális médiában, a községben kifüggesztett plakátokon, illetve a www.csikmadaras.ro internetes portálon. A szakbizottság jelenlegi döntését ezen a linken tanulmányozhatják.

Szólj hozzá!