előző lap

Nektek kell eldöntenetek, hogy a mai embertelen világban hogyan tudtok megmaradni kereszténynek – hangzott el vasárnap a bérmálkozóknak szánt érseki intelem a csíkmadarasi plébániatemplomban. Vasárnap, május 21-én 127 fiatal lépte át egyházi szempontból a felnőtté válás küszöbét.

 

Miként a keresztség, úgy a bérmálkozás is egyszer történhet meg

Az ünnepi szentmise elején a bérmálkozók képviselői köszöntötték Jakubinyi György Miklóst, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekét, majd hasonlóképpen tett Balázs Dénes plébános. Elmondása szerint örvendetes vasárnapnak lehetünk szemtanúi, hiszen az egyházi felnőtté válás ünnepe ez a bérmálkozók számára. A plébános úgy fogalmazott, bérmáltak és bérmálkozók számára egyaránt fontos, hogy tanúságtevő keresztény életet tudjanak élni. „Igaza volt a plébános úrnak, hogy elővételezzük a pünkösdöt. Habár napjaink a pünkösdre való készülődés jegyében zajlanak, azok életében, akik most bérmálkoznak, ez az igazi pünkösdvasárnap” – szólt az ünneplő közösséghez Jakubinyi György érsek. Az egyházi méltóság kiemelte, azért kell bérmálkozni, mert a szentlélek új feladatot szánt a fiataloknak. „A keresztény tanúságtétel életét kell elkezdenetek. Ez az ünnep pedig képessé kell tegyen minket arra, hogy gyarlóságunkban meg tudjuk élni a legnagyobb parancsot, a szeretet parancsát” – hangzott el az érseki homília során. Az egyházi elöljáró szerint bérmáláskor a fiatalok a Szentlélek hétszeres ajándékát kapják – bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és istenfélelem –, amely a teljességet, a tökéletességet fejezi ki, és arra szolgál, hogy a felnőtt keresztény tudja megélni és gyakorolni a hitet. Az érsek magyarázta a szertartás lényegét: a püspök kézrátételekor mondja: „vedd a Szentlélek ajándékait”, és a személy bérmanevét kiejtve krizmával, szent kenettel megkeni a homlokát. Ezalatt kapják meg a Szentlelket, amely eltörölhetetlen nyomot hagy a lélekben. Miként a keresztség, úgy a bérmálkozás is egyszer történhet meg. Fontos a bérmaszülő szerepe, aki szintén ráteszi jobb kezét a bérmagyermekre, ezáltal is kifejezve, hogy vállalja a közösség előtt, figyelemmel kíséri, és bevezeti az egyházközség életébe.

A bérmálkozók a szertartáson megújították a kereszteléskor tett fogadalmat, ígérték, hogy a katolikus hit szerint kötnek házasságot, gyermekeiket is annak keresztelik, és mindenben hűségesek maradnak. A bérmálkozás a reménység jele, hangzott el, tovább kell adni a megélt kereszténységet a következő nemzedéknek. 

Szólj hozzá!