előző lap

Lassan két éve immár, hogy rendszeresen elhangzik csíkmadarasi körökben, hogy aszfaltozni fognak a községben. Bőven szó esett erről a tavalyi választási kampány során, lakossági fórumokon, beszélgetéseken, a helyi újság hasábjain is többször szó volt erről. Sokan talán még most is kételkednek, hogy ez valójában meg is fog történni. Nos, úgy néz ki, a történet idén tavasszal érik be, ugyanis, amint az időjárási körülmények lehetővé teszik, a szászrégeni Probicons Kft. elkezdi a munkálatokat. A következőkben, Péter Dávid alpolgármester tolmácsolásában, részletekbe menően próbálunk beszámolni az előttünk álló beruházásról. Hosszú olvasmány következik, de úgy gondoljuk, megéri fülétől-farkáig kivesézni.

 

Ilyen látvány fogadja majd ősztől az Állomás utca lakóit (a látványtervekhez felhasznált fotók télen készültek)

Az elején kezdjük egy általános bemutatóval. A „Felcsík Integrált Fejlesztése” című projekt – amelynek része a csíkmadarasi aszfaltozás is – a Nemzeti Vidékfejlesztési alap vidéki infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázati kiírásába (322-es kód) volt először benyújtva 2009 júliusában. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, viszont a túljelentkezés miatt nem maradt elegendő pénzalap, ezért várólistára került. 2015 szeptemberében, amikor újra meghirdették a pályázatot, az önkormányzati társulat vezetősége úgy döntött, újra megpróbálja benyújtani a dokumentációt. Több mint 30 ember csapatmunkája kellett ahhoz, hogy a rendelkezésre álló, kevesebb, mint egy hónap alatt sikerüljön megvalósítani ezt. Nagyon fontos kritérium volt – akármilyen furcsán is hangzik –, hogy az integrált projekt célkitűzései ne legyenek 100%-ban megvalósulva. Ez azt jelentette, hogy az öt település (Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Karcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras) tervei alapján egyetlen beruházás se legyen 100%-ban kivitelezve.

Az eredetileg közel 6 millió eurós költségvetésű projekt az aktualizálást követően közel 5 millió értékűre csökkent, ugyanis Csíkkarcfalván és Csíkszentdomokoson időközben utcákat aszfaltoztak le, ugyanakkor a csíkszentdomokosi kultúrotthon épületén is történtek beavatkozások.

A pályázat adatai

A projektet pozitívan bírálta az irányító hatóság, így aztán 2015. november 17 –én szerződéskötésre került sor. A projekt összköltségvetése 4.982.840 euró, ami lejben 20.915.471 lejt jelent áfa nélkül és a következő fejlesztéseket tartalmazza: községi utak aszfaltozása Madaras, Dánfalva, Karcfalva, Szenttamás és Domokos községekben összesen 19.3 km hosszúságban.

Szintén a projekt szerves részeként iskola utáni foglalkoztató központot építenek Csíkmadarason, kultúrotthont modernizálnak Csíkszentomokoson, két darab korszerű tűzoltóauót vásárolnak a csíkdánfalvi és csíkszentdomokosi tűzoltó alakulatok részére.

Ugyancsak a projekthez tartozik egy közszolgáltatás létrehozása Karcfalván a projektben szereplő települések községi utjainak karbantartására, illetve egy erre használatos nehézgép vásárlása.

A csíkmadarasi aszfaltozás

Péter Dávid alpolgármester szerint fontos volt egy olyan tervet összerakni, amelynek következtében szegélyezett járda, betonsánc és aszfalt egyaránt építődik. Utóbbiból összesen 3759 méter lesz, járda 2769 méter épül, betonsánc pedig közel 2600 méteren készül.

A munkafolyamat első fázisaként védőcsövek fektetődnek le. Itt figyelembe volt véve a villamosítási terv, amely a légvezetékek földbe fektetését helyezi kilátásba. Ebből kivettük azt a részt, ami az aszfaltozandó utcákat érinti. Mindez azt jelenti, hogy az útak szélességében 110-es átmérőjű védőcsövek rakódnak le, amelyekbe kerülnek majd a szükséges villany, kommunikáció és egyéb vezetékek.  Ez közel 4000 méter védőcső lefektetését jelenti, ezzel próbáljuk kizárni azt, hogy utólag aszfaltot, járdát, sáncot kelljen feltörni.

Mezei bekötőutak is rendbetevődnek

Az útalap előkészítése során figyelmet fordítunk arra, hogy az útszintek, a jelenlegihez képest, ne emelkedjenek. Éppen ezért a kivitelezés során 25-30 centimétert a jelenlegi felületből felszedünk az út teljes szélességében, ezután kezdődik a víz és szennyvíz aknák szintre hozása. Itt meg kell jegyezni, hogy a vízszolgáltatóval van egy egyességünk, miszerint az érintett utcákban még az aszfaltozás előtt leellenőrzik a vezetékeket. Kiemelendő, hogy ez az első munkafázis egyedi alkalmat kínál arra, hogy a felszedett töltésből azokat a mezei utakat, amelyek nem lesznek a jelenleg kivitelezés alatt álló uniós projektből felújítva, rendbe tegyük. Számításaink szerint az utcákról közel 2500 köbméter töltés kerül kamionokba, amit ki tudunk szállítani a mezőre. Itt látnánk a közbirtokosság szerepét, hogy majd sáncokat képeznek ki, a töltést pedig megfelelően elterítik, kompaktálják, megadják a bekötő utak formáját. Természetesen összhangban a mezei utas projekttel, így végre megoldódhat a településen a mezőgazdasági utak helyzete. A közbirtokosság egyébként legutóbbi közgyűlésén jelezte partnerségét ebben a kérdésben.

Erre számíthatnak az egerváriak

Tehát a felszedés után 15 centiméteres tömörített kavicsréteg terítődik le, majd  8 centiméter tömörített törtkő, utána pedig 6 centiméter vastag, négy méter széles tömörített aszfalt. Lehet, hogy fel fog tevődni a kérdés, hogy miért csak négy méter széles lesz az aszfaltréteg. Ezt sajnos a lakosság száma alapján határozza meg a pályázat, ebben változtatni nem lehet.

Az esővíz-elvezető sáncok

Következő mozzanat lesz a sáncok kiképzése. Ezekből két típusú épül: lesz például nagy sánc Falumelyékén és Felszegen. Itt ezekre azért van szükség, mert kezelni kell a bejövő nagy mennyiségű vizeket. A nagy sánc trapéz alakú, mélysége 50 centiméter,  az aljának szélessége 50 centiméter, és a felszíni szélessége 175 centiméter, erre még rájön 25-25 centiméter padka. Ehhez képest a kicsi sánc aljának a szélessége 40 centiméter, a sánc mélysége 40 centiméter, felszíni szélesség 110 centiméter, amihez mindkét oldalon hozzájön még a 25 centiméteres padka.

Hidak újítódnak fel

A községben az aszfaltozási munkálatok során 14 átereszt cserélnek ki, ebből 13 darab 600-as átmérőjű, illetve 1 darab 400-as átmérőjű lesz. Teljesen felújítanak három hidat: Hídvég utcai, Papsárai, illetve Bálintok hídját. Ezeket újra burkolják, az aljzatokat megerősítik, illetve korlátok is lesznek téve.  A projektben több helyen szerepelnek fedett sáncok. Ezeket főleg az útkereszteződéseknél, illetve a vasút alatti részeken használjuk a vizek befogására.  

A járda sem marad el

Több utcában is épülnek járdák. Ezek szegélyezve lesznek, amihez 10*15, illetve20*15-ös szegélyeket használunk, valamint 6 centiméteres járdaburkolatot. Meg kell jegyezni, hogy a kapubejáratoknál a 20*15-ös szegélyek le lesznek fektetve, így azokon a részeken az autók behajtása elegánsan meg lesz oldva.  

Az Állomás utca

Az Állomás utcában már vannak sáncok, ide ilyent nem építünk. A főúttól felfele irányba nézve balról lesz a járda, onnan 4 méteres szélességben aszfalt, betonszegéllyel lezárva. Ezek a szegélyek azért fontosak, hogy biztosítsák az aszfalt stabilitását. Összesen 420 méternyi aszfalt és járda épül ezen a falurészen.

Felsőhídvége…

Az itteni munkálat kezdődik Horvát Áronéktól, és tart egészen Antal Attiláékig. Az útnak a bal felén lesz a járda. Azért került ide, mert ez a fele északosabb. Ha sáncot rakunk ide, akkor olvadáskor problémák keletkezhetnek, hiszen kevesebb napfényt kap ez az utcarész. Tehát a járda mellett aszfalt, az utca jobb oldalán kicsi sánc. Péter Laciék előtt kicserélődik az áteresz egy hatszázasra. Juhász Ferencékig ugyanúgy az út bal oldalán megy végig a sánc, Juhászéktől egészen hosszan a porondon fedett sánc lesz. Itt figyelembe vettük, hogy ezen a szakaszon nagy mennyiségű víz gyűl össze, ezeket befogjuk és az Oltba vezetjük.

Alsóhídvége…

Ebben az esetben Pál Lajoséktól egészen Horvát Sándorékig dolgozik a kivitelező. Itt ki lesz cserélve az áteresz, amely jelenleg sok fejtőrést okoz mindenki számára. Itt az útnak a jobb felén lesz egy nagy sánc, azért mert Egervárából és a hegyből bejövő víz ezen az átereszen  keresztül fog eljutni az Oltba.  János Mihályéknál lesz egy fedett sánc az úton keresztül, illetve Fazakas Laji bácsiéknál ki lesz cserélve az áteresz egy nagyobbra.  Ez a nagysánc egyébként elhúzódik egészen Peter  Laciékig, így ér el az Oltba a víz.  

Falumelyéke…

Ez rendkívül kényes falurész, sok problémával, már ami a csapadékkor felgyülemlett vízmennyiséget jelenti. Itt ugyancsak a főúttól nézve az útnak a bal felén lesz a nagy sánc, mellette a járda, majd az aszfalt, illetve a kicsisánc. Lesz egy szabad terület hely, ami szintbe lesz hozva az aszfalttal, és esése lesz adva a sánc irányába. Ez a típusú kialakítás meg kell, hogy oldja a vizes problémát. Az utca közepén lesz egy fedett sánc, amely átvezeti a kicsisáncból a nagyba a vizet. Süket Laciéknál lesz még egy fedett sánc, ami a Csempe és a Horvátok  utcából bejövő vizet vezeti  majd el. Kovács Istvánéknál a nagy áteresz kicserélődik, a vasúti híd alatt pedig fedett sáncot képezünk ki, ezzel vezetjük el a vizet.

Külváros…

Itt felfele menet  az utcának jobb oldalán lesz a sánc, baloldalán lesz a járda. A báza felé vezető útnál kicserélődik az áteresz. Az építkezés felmegy egészen Böjte Jóskáékig, itt kicserélődik a Mezőkőzép fele vezető áteresz. És Böjte Joskáéknál  egy fedett sánc is lesz, ami elvezeti az Egervárából jövő vizet.

Egervára…

Ebben az eseben sajnos az út szélessége nem engedte meg, hogy járda legyen. Az utcának a bal oldalán kicsi sánc lesz, és szegélyezett aszfalt. Ez felmegy Dobandiékig, itt a Bálintok hídja teljesen felújítódik.

Köves utca…

Az alsó felétől indulva az aszfaltozási munkálat során az utcának a jobb oldalán sánc lesz egészen Bíró Domokos bácsiékig. Itt a két utcából bejövő víz fedett sánccal átvezetődik a nagy sáncba, illetve a fedett sánc felmegy egészen Fazakas Zoltánékig, ahol kicserélődik a sok problémát okozó átfolyó.

A Köves utca képe is jelentősen megváltozik

Fazakas Zoltánéktól a Köves utcának mind a két oldalán betonsánc lesz, és a bal felén járda. A kicsi boltnál kicserélődik a két áteresz, a  vasúti hídnál megoldódik a víznek az átfolyása. A két sánc járdával felmegy egészen Dobandiékig. Itt újfent fedett sánccal fogódik be az oldalból és a mellékutcából bejövő víz, Dobandiéktól egészen Both Leventéjékig lesz az aszfalt, jobb felén sánccal, itt nem lesz járda.

Papsára esetében az út bal oldalán lesz a sánc, jobb oldalán járda, közte természetesen aszfalt, és ez elvezet egészen Antal Attiláékig.

Legyünk türelemmel a következő hónapokban

A munkálatok, az eddigi egyeztetések szerint, két fázisban zajlanak majd. Vasúton alul és vasúton felül. Mivel jelentős mennyiségű töltést fel kell szedni, ezért a vasúton aluli részről a hátsó mezőre viszik majd azt, a vasúton felüli részről pedig az Egerkertje felé  mezőre, a hegybe. Amelyik utcán folynak a munkálatok, autóval közlekedni nem igazán lesz lehetőség. „A helyzethez alkalmazkodni kell. Az a mottóm erre, hogy eddig alkalmazkodtunk a gödrök, a víz és a sáncok után, most egyet alkalmazkodjunk a munkálatok után. Ezt a félév türelmi időt ki kell bírnia mindenkinek, és kérjük, hogy alkalmazkodjanak a helyzethez. Ez kommunikációval, jóindulattal és konstruktív hozzáállással megoldható. Természetesen a kivitelező próbálja úgy megoldani, hogy teljesen lezárt utcák ne legyenek, ám ezt nem minden helyzetben lehet kivitelezni” – jelentette ki Péter Dávid alpolgármester.

Végezetül a kapubejáratokról

Ezek elkészítése nem fért bele a projekt költségvetésébe, ez a helyzet az összes érintett felcsíki községre érvényes. A pályázat úgy volt letéve, hogy ezt majd a lakosok oldják meg. A tervezővel idejében elkezdtük az egyeztetéseket, hiszen ezt az ügyet kézbe kellett vegyük. Fontos ugyanis, hogy egységes bejáratok legyenek, normális, rendezett faluképet biztosítva általa.

Mint már írtuk, a járdával rendelkező kapuk esetében nem lesz gond. Ezen kívül azonban van még 125 kicsi bejárat, amelynek helyzetét orvosolni kell. Ide a tervező öt és fél, hat méter széles, fedett sáncot javasolt. Ezekkel nem is lenne gond, hanem a 30 nagy bejárattal voltak problémák a tervezés során. Végül ezek esetében a bejáratokat 3m*90 centis betonlapokból  ajánlotta kialakítani a tervező. A bejáratok elkészítése 180 ezer lejes pluszköltséget jelent, amit nem fedez a pályázat. „Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a projekt keretében találjuk meg erre a szükséges forrásokat úgy, hogy lemondunk bizonyos munkálatokról, így pénzeket tudunk felszabadítani. De még így is előfordulhat, hogy a lakosságnak is hozzá kell járulnia ehhez a tételhez. Amennyiben ez bekövetkezne, ennek módjáról az önkormányzati testület dönt majd” – pontosított az alpolgármester. 

Szólj hozzá!