előző lap

Maratoninak nem mondható, ám a meghozott döntések szempontjából annál fontosabb ülése volt múlt héten csütörtökön este Csíkmadaras képviselő-testületének. Két rendkívül fontos témával kellett szembesülniük a testületi-tagoknak: a községet átszelő európai út tehermentesítését szolgáló terelőút nyomvonalának közvagyonba vétele, illetve a ravatalozó működtetésének kérdése.

 

A terelőűt nyomvonala. Létfontosságú beruházás.

A testületi ülés bevezetéseként Silló Attila, a Csícsóban bejegyzett Sloc Life Kft. ügyezetője mutatta be a falut érintő turisztikai stratégia elkészítésének első lépéseit. Az említett vállalkozással április derekán kötött szerződést az önkormányzat. A cég feladata belátható időn belül olyan turisztikai fejlesztési stratégiát kidolgozni, mely révén egy működő és fejlődő ágazattá válhat a községben a turizmus. A szakember elmondta, első körben az igények és lehetőségek felmérése zajlik. Ezzel párhuzamosan elkezdődik egy akkreditációs folyamat, melynek sikere esetén turisztikai érdekeltségű településsé nyilváníthatják Csíkmadarast. Ez azért lenne fontos lépés, mert csak ilyen minősítés birtokában lehet uniós turizmusfejlesztési programokra. A fejleményekről természetesen időben tájékoztatjuk olvasóinkat.

A terelőút építésének első lépése

Csíkmadaras községvezetőségének több éves elképzelése egy terelőút megépítése.   A sokak által álomszerűnek ítélt terv 2016 őszén kezdett kézzelfoghatóvá válni, hiszen akkor derült ki, hogy a következő években regionális és lokális jellegű közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is lehet pályázni az Európai Uniónál. A testület előtt Bíró László polgármester elmondta, félre kell tennie mindenkinek a negatív hozzáállását. Most a csíkmadarasiak előtt itt egy hatalmas kérdőjel: képes a község felsorakozni és felzárkózni a terv mögé, és benyújtani a pályázatot? Mint kiderült, a település keleti határában haladó nyomvonal menti parcellázási terv elkészült, ezt a községháza földes irodájának alkalmazottai be is mutatták a képviselő-testület tagjainak. Elhangzott, mintegy negyven gazdát érint a terelőút építése, akikkel személyes egyeztetések is zajlottak. Ezek során mindenki beleegyezett abba, hogy területcserével oldják meg a szükséges földterületek közvagyonba vételét. A testület végül egy tartózkodás mellett elfogadta a megépítendő terelőút nyomvonalát képező 37616 négyzetméternyi terület közvagyonba vételét.

Bérmentesen az egyházé a ravatalozó

Több hónapos egyeztetés és vita után a csütörtök esti tanácsülésen lezárult a ravatalozó jogi helyzetének kérdése is. Mint arról korábban beszámoltunk, az egyház területére felhúzott építmény a községháza finanszírozásával jött létre, ebből származnak a bonyodalmak.

Az elmúlt hónapokban többször is tárgyalóasztalhoz ültek az önkormányzat és a római katolikus egyházközség képviselői. Arról kellett döntést hozni, hogy a ravatalozó épülete kinek a tulajdonába kerül. Ez a fenntartási költségek, illetve az esetleges további fejlesztések tekintetében rendkívül fontos.

Köztudott, az építmény az egyház területén van, a kiviteli terveket az egyház készíttette, illetve az építkezéssel kapcsolatos engedélyeket is az egyház nevére állították ki. Ezeket a dokumentumokat végül az egyház egy évre átadta egy egyezmény alapján a községházának, így sikerült pénzügyi forrásokat találni. Az építkezéssel kapcsolatos számlákat a polgármesteri hivatal nevére állították ki, a részéről történtek a kifizetések is. Ennélfogva az épület a község magánvagyonába került.

A képviselő-testület végül úgy határozott, a ravatalozó épületét díjmentesen és természetesen hosszú távon bérbe adja az egyházközségnek.

A tanácsülés további részében az elemi iskola épületének berendezésével kapcsolatos pályázathoz köthető határozatokat fogadtak el a képviselők. Emellett jóváhagyták a Gyulafehérvári Caritas beteggondozói szolgáltatását szavatoló szerződést is, amely szerint évi 38400 lejjel járul hozzá a község az említett szolgáltatás lebonyolításához. Ugyanakkor további két szolgáltatói szerződés hagyódott jóvá a Zetelaka irányába vezető erdei út felújításával kapcsolatban, ezek együttes értéke meghaladja a 31 ezer lejt.

 

Szólj hozzá!