előző lap

A csíkmadarasi fürdőprojekt ismertetése volt a témája annak a falufórumnak, amelyet vasárnap délben tartottak a község kultúrotthonában. Mint az összejövetelen kiderült, a fürdőépítést, és majd annak a működtetését felvállaló részvénytársaság alakuló ülése február 25-én lesz megtartva.

 

Sokan voltak kíváncsiak a fürdőépítésről szóló fórumra

Bíró László polgármester úgy fogalmazott, tíz éve annak, hogy hasonló helyzetben gyűltek össze a csíkmadarasiak, amikor megfogalmazódott a vízerőmű építésének ötlete. Azóta a projekt megvalósításának pozitív hozadéka vitathatatlan, hiszen annak mentén több más villamosítási projekt is megvalósult a településen.

„Ma ismét a felelősségvállalás teljes tudatában állok ki a közösség elé, és buzdítok mindenkit, hogy vegyük ki a részünket egy fürdő megépítéséből, de annak hozadékából is. Ez a kezdeményezés egy csapaté, és tudnia kell azt mindenkinek, hogy legalább tíz éve érlelődik bennünk ennek ötlete. Nagyon sok munka bele volt már fektetve annak érdekében, hogy ma hitelesen tudjunk az ügyről beszélni, teljes képet tudjunk alkotni Önök előtt a felvezető munkáról” – jelentette ki a polgármester. A polgármester szerint a községnek több olyan előnye is van a térség településeivel szemben, amelyeket feltétlenül ki kell használni. A település elhelyezkedéséből adódik például az az előny, hogy nagyon jók a területi adottságok egy fürdő megépítéséhez. Számos tanulmány és abból származó adat igazolja, a település alatt meghúzódó geológiai törésvonalak mentén hasznosítható földalatti hőenergiával rendelkezünk. Ennek értékesítésére megkaptuk az úgynevezett feltárási jogot, amelynek megszerzése sok munkát és pénzügyi befektetést igényelt, így azzal mindenképpen élni kell a következő hat hónapban. Fontos előnynek számít a település arculata, hiszen belátható időn belül rendezett, légvezetékmentes, elegáns faluképet alakítunk ki. Nem mellékes az sem, hogy biomassza üzem építése és működtetése révén szeretnének további hőenergiát biztosítani. Az sem mellékes, hogy rendelkezünk a fürdőépítéssel kapcsolatos előtanulmányokkal. A kezdeményező csapat már több mint egy éve dolgozik, így nagyvonalakban tudjuk, hogy mi az irány.” Az elöljáró kijelentette, nem az a kérdés, hogy lesz-e fürdő, hanem az, hogy ennek a vállalkozásnak a madarasiak legalább 95 százaléka hogyan lehet részese?

„Ez a projekt hatalmas munkával és felelősséggel jár, és egyáltalán nem politikai ügy. De fontos tisztázni egy dolgot. A politika szó magyarul közéletformálást jelent. Így adódik a kérdés, melyik vállalkozás lehet sikeres? Amelyiket a közélet, azaz a politikum támogatott, vagy az, amelyet a közösség nem támogat? Nyilván egy életképes, független vállalkozást hozunk létre, aki viszont bárkivel hajlandó lesz tárgyalóasztalhoz ülni a projekt megvalósítása érdekében. Az is egyértelmű, hogy vannak olyan emberek, aki inkább nyitottak, aktívak, akik csapatban tudnak kreatívak lenni, akik hisznek magukban, akik tudják, hogy az ésszerű munkának mindig van hozadéka. És vannak, akik inkább megmagyaráznák, mit, hogyan nem kell, nem lehet, nem érdemes megtenni, akik inkább gúnyolódnak, mint sem felelősséget vállaljanak” – magyarázta az elöljáró, aki a projekt további lépéseit is felvázolta.

Biró Gábor projektmenedzser rövid ismertetője során hangsúlyozta, hogy a létesítmény megvalósulása, amellett, hogy meg fogja változtatni a település jellegét, fel fogja rajzolni Csíkmadarast a térképekre. Az idegenforgalmat iparágként taglalta, rámutatott a lehetőségekre, melyeket a fürdő hozni fog a településnek, de a térségnek is. Beszélt a személyes motivációjáról is: meggyőződése, hogy ezek a lehetőségek segíteni fognak itthon tartani az elvándorlásra kényszerült fiatalokat.

Ördög Imre volt iskolaigazgató, helyi tanácsos, a Csíkmadarason gazdagon rendelkezésre álló édesvizet erőforrásként értékelte, melyet meglátása szerint okvetlenül hasznosítani kell. Beszélt a valamikori vasiparról, mely a helyben fellelhető vasércre épült, és a múlt század közepe táján a környéken végzett kutatásokról, melyek révén az altalajkincsek feltérképezésére kerültek. Felvázolta, hogy - bár vannak Csíkmadarasnak egyéb altalajkincsei is - a víz az a természeti erőforrás, ami a legkönnyebben hozzáférhető, amivel bölcsen gazdálkodva a település és annak lakói egyaránt jól járnak. Arra bíztatta az egybegyűlteket, hogy tegyék magukévá az ügyet és támogassák az ötlet megvalósítását.

A fórumon többek között elhangzott, a projektet megvalósító, illetve a majdani fürdő működtetését felvállaló részvénytársaság alakuló ülését február 25-én tartják. A részvényessé válásnak pontos menetéről a következő napokban nyújt tájékoztatást a kezdeményező csapat a projekt hivatalos közösségi oldalán (https://www.facebook.com/csikmadarasifurdo).

Szólj hozzá!