előző lap

Több mint 100 ezer eurós törzstőke, a 150-et meghaladó részvényes – ezek a sarokszámai annak a csütörtök este megalakult részvénytársaságnak, amelynek feladata a csíkmadarasi fürdőprojekt kivitelezése. A fokozott érdeklődést jól mutatja, hogy a helyi kultúrotthonban megtartott alakuló ülés kezdetére már csak állóhely jutott a későn érkezők számára.

 

Zsúfolásig telt részvényesekkel a kultúrotthon. Az asztal körül foglalt helyet a kezdeményező csapat

Bíró László polgármester köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Mint fogalmazott, a térség egyik kiemelt erőforrása a felszíni és altalaji vízkészlet. Éppen ezért nem véletlen, nem légből kapott és nem is meggondolatlan a fürdő építésének gondolata. „Egyáltalán nem véletlen, hogy két évvel ezelőtt elkezdtük az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, ennek a munkának az eredménye, hogy most itt vagyunk” – nyomatékosított az elöljáró. A községvezető bemutatta a jelenlevőknek a kezdeményezők csapatát, kiemelve, soraikban több olyan szakember található, akinek már van jártassága, tapasztalata hasonló kérdésekben. Kiemelte annak a helyi részvénytársaságnak a történetét, amely hasonlóképpen alakult, hiszen több csíkmadarasi lakos is részvényese a cégnek, majd megépítette, és azóta is működteti a helyi vízierőművet.

Az elöljáró felvázolta, a beruházásra kiszemelt, a település keleti részén található több mint tíz hektáros terület kiváló elhelyezkedésű, hiszen közel van az európai úthoz, illetve a következő hetekben létesítendő gáznyomás-kezelő állomáshoz. „Ezek pedig fenntarthatóságot adnak a projektnek” – nyomatékosított Bíró László. Hozzátette, nem véletlen az sem, hogy ilyen nagyszámú részvényes kapcsolódik be a cég munkájába. „Jelen pillanatban nem a pénz a fontos. Minden száz lej mögött egy lelket, egy embert látok, akit érdekel a térség jövője, és be is szeretne fektetni abba. Hiszen Székelyföld nem csak néhány nagyobb vállalkozó számára kell lehetőséget jelentsen, hanem mindannyiunknak.”

A továbbiakban Ördögh Imre, a település díszpolgáraként köszöntötte az egybegyűlteket, kifejtve, olyan lehetőség előtt áll Csíkmadaras, amely megalapozhatja jövőjét. A felszólalók sorát Horváth Nándor tervező zárta, aki néhány szóban bemutatta a fürdővel kapcsolatos elképzeléseket.

A köszöntőbeszédek végeztével a konkrét munkát is elkezdte a közgyűlés. A részvényesek aláírták az alapító okiratot, bemutatták számukra a részvénytársaság alapszabályzatát, illetve sor került a vezetőtanács és az elnök megválasztására. A cég vezető testületében a csíkmadarasi közbirtokosság mindenkori elnöke (jelen esetben Imre Lajos Lóránd), János Ferdinánd, Bálint Ervin, Bíró Éva, Miklós Géza, Tamás Ervin és Bíró Gábor kapott helyet, utóbbi tölti be a vezetőtanács elnöki tisztségét is.

Szólj hozzá!