előző lap

Legkevesebb 20 azon beruházások száma, amelyekkel a mindennapi feladatokon kívül foglalkozniuk kell 2019-ben a községháza munkatársainak. A megvalósíthatósági tanulmány elkészültétől a kivitelezésig, azaz a különböző megvalósítási stádiumban levő projektek összértéke meghaladja a 27 millió eurót. A következőkben ezekről számolunk be, természetesen a teljesség igénye nélkül. A beruházásokat európai uniós és kormányzati forrásokból valósítaná meg az önkormányzat. A mellékelt táblázatban összesítve is tanulmányozhatják a projekteket, illetve azt is, hogy egyenként milyen megvalósítási szakaszban vannak.

 

Az Európai Unió által meghirdetett Regionális Operatív Program keretében nem sikerült finanszírozáshoz jutni az óvoda épületének felújítására, így most erre kormánypénzből szeretne forrásokat lehívni a községvezetőség. Az elképzelések szerint az épület új szárnnyal bővülne keleti irányba, amelyben helyet kapna az ebédlő. Emellett teljesen átalakítják a konyhát, a legkorszerűbb gépekkel szerelnék fel. A tervezők hangsúlyt fektettek arra, hogy teljesen legyen elkülönítve az ételt kiadó, illetve a mosatlant bevevő részleg, mindez jelentős belső átalakításokkal is jár. Mindezek mellett szintén minden szükséges felszerelést megkapna az alagsori mosókonyha, amelynek felülete is nőne. A régi épület tetőterét lebontják, nagy tetőteret alakítanának ki azonban az új épületszárny felett. Természetesen az óvoda régi épülete teljes külső felújításon esne át, a falak vízmentesítését megoldanák, szigetelnék, illetve kicserélnék az összes nyílászárót. Nagyon szigorú tűzvédelmi előírásoknak is meg kell felelni az átépítés során, ennek egyik hozadéka, hogy a mostani épület déli oldalára egy tűzlépcső építését is belefoglalták a tervekbe. Egyébként a kazánház és a konyhai bejáratok is átkerülnek ugyanerre az oldalra.

Ugyancsak fontos részlet, hogy a Fő út felőli részen bennebb költöztetnék a kerítést, és a felszabadult területen parkolót alakítanának ki.

A felújítás során az óvodai épületegyüttes a jelenlegi 857 négyzetméterről 915 négyzetméterre nőne, ehhez tartozna még 1667 négyzetméternyi zöldövezet, illetve egy legkevesebb 100 négyzetméteres parkoló. A beruházás teljes költsége megközelíti az 580 ezer eurót, ebből 50 ezer euróba kerülnének a konyhai berendezések és egyéb szükséges ipari eszközök. A beruházás teljes értéke 2,60 millió lej. 

Iskola-felújítás szintén kormánypénzből

Szintén kormánypénzből újítanák fel a Kiss Ferenc Általános Iskola főépületét és a tanintézmény udvarát. A tervek alapján az előtér- és bejárat-felújítás részeként sor kerülne az iskola kerítésének felújítására, a kisbejárathoz székely kapu kerülne, a masszív kőkerítés helyett üde, nem túl magas, jól megmunkált fakerítés, mely Kiss Ferenc szobrát nem takarja. A széles bejáratnak meg kell maradnia. Fontos lenne még az iskola bejáratának átalakítása, a lépcsőfeljáró felújítása lépcsővédő lefedéssel, faragott gerendákkal, illetve a csatornalefolyókból kiáramló esővíz elvezetése.

A főépület teljes rehabilitációja során többek között a következő munkálatokat végeznék el: a belső előszoba alapjának felújítása; a kipárolgások megszüntetése, ablakcsere hőszigetelt ablakokra; teljes cserépcsere, a tető renoválása; az iskola külső falának renoválása, meszelése, a belső terek teljes körű felújítása. Mindezek mellett a belső udvar is teljes felújításon esne át, az elképzelések szerint egy szabadtéri sportpályát is kialakítanának. A beruházás értéke áfa nélkül megközelíti a 3,70 millió lejt. 

Járda és közmű a főút mentén

Szintén a szóban forgó program keretében valósítanák meg a Fő út menti területek felújítását és korszerűsítését. Az elképzelés szerint mintegy két kilométer hosszúságban épülne járda és biciklisáv az E578-as számú európai út mentén, ezzel együtt a vízelvezető sáncokat is felújítanák, illetve a különböző közművek is földbe kerülnének. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, a víz- és szennyvízcsatornák fővezetékeinek földbe helyezése megtörtént a Fő út mentén, földbe kell kerülnie viszont még a gáz-, kommunikációs és villamoshálózatnak is. Utóbbi három lefektetését egy, a majdani járda alatt kiépítendő, emeletes mini-csatornarendszer kiépítése révén látják megvalósíthatónak a tervezők. A munkálat teljes értéke 16,85 millió lej. 

Folytatódna a közvilágítás felújítása

A község egervári részén már felújított közvilágítás szolgáltat fényt a sötétség óráiban, akárcsak a vasúton aluli falurész egyes utcáiban (Hídvég, Felszeg, Papsára, Horvátok, Bolhák, Csempe, Falumelyéke, Állomás, Kicsikertek, az európai út Papsára–Sándorok utcája közötti szakasza). Ez utóbbi a PNDL 2 program keretében valósult meg. Ugyanennek a programnak a kiegészítő szakaszában benyújtott pályázat az eddigi közvilágítás felújításból kimaradt utcákat célozza meg. A beruházás teljes összege közel 998 ezer lej.

Új köntösbe öltöztetik a községházát 

A polgármesteri hivatal épülete is megérett a felújításra. Az említett kormányprogram keretében már finanszírozást nyert a pályázat, így teljes külső és belső rehabilitáláson esik át az épület: ez többek között hőszigetelést jelent, külső-belső festést, a nyílászárók cseréjét, kazánház–felújítást és a fűtést biztosító kazán cseréjét, illetve teljes bútorzatcserét. Ugyanakkor a mozgáskorlátozottak számára is megkönnyítik a hivatalban való közlekedést, valamint udvarrendezésre is sor kerül. A munkálatok becsült értéke 1 millió lej körül van

Ifjúsági és multifunkcionális központ is épül

Civil kezdeményezésként épül ifjúsági és információs központ a községben. A központi parkban elképzelt ingatlan a helyi fiatalságnak nyújtanak teret a rendszeres találkozásra, együttlétre. Az egyszintes, 168 négyzetméteres épület értéke megközelíti a 400 ezer lejt.

Szintén a központi parkba képzelték el a multifunkcionális központ építését. A projektnek igencsak érdekes története van. Néhány évvel ezelőtt még ifjúsági központként kezdődött el az ingatlan tervezése,  az épület alapkövét ünnepélyes keretek között tették le tavaly júliusában. A megvalósítást egymillió forinttal is támogatta a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK). Az alapkőletételt követően a községvezetőség kereste azt a pályázati lehetőséget, amelynek révén finanszírozni lehetne az ingatlan felépítését. Erre végül Leader-program keretében mutatkozik lehetőség, a pályázathoz viszont újra kellett gondolni az épület rendeltetését. Így végül multifunckionális központ építésére nyújtott be nyertes pályázatot az önkormányzat a Csík Leader Egyesülethez, a beruházás értéke 1,8 millió lej. A rendeltetését illetően fontos tudni, hogy ezt is pályázatból szeretnénk megoldani. Az elképzelések szerint a tervezett ingatlanban szociális szolgáltatást szeretne indítani a község,  több civil egyesülettel együttműködve. A szóban forgó szolgáltatásra az Európai Unió  Humánerőforrás Operatív Programja (POCU) keretében pályáznának. A POCU-program tervezett megvalósítási ideje 5 év, a pályázat értéke 1 millió euró körül mozoghat, a dokumentáció előkészítése folyamatban van.

Ingyen wifi lesz a községben

Vezeték nélküli internetes hálózat kiépítésére nyílik lehetőség a községben egy európai uniós pályázat keretében. A polgármesteri hivatal által megnyert 15 ezer euró értékű pályázat keretében nyílt wifi-hozzáférést biztosítanak a csíkmadarasi lakosoknak, akik ily módon ingyen csatlakozhatnak a világhálóra.

Csíkmadaras egyike annak a 223 romániai településnek, amelyek az Európai Bizottság által meghirdetett WiFi4EU-program első kiírásának nyertesei. Az egész Európai Unió területéről beérkező pályázatokat az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA) bírálta el, amely az Európai Bizottság WiFi4EU-programjának gyakorlatba ültetéséért felelős hatóság. Az elképzelések szerint Csíkmadarason nyolc kültéri és három beltéri vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot (WiFi-hotspot) alakítanak ki. Utóbbiak a polgármesteri hivatal épületében, az iskolában és a napköziben lesznek felszerelve. A kültéri hozzáférési pontok elhelyezésében a községvezetőség azt próbálja szem előtt tartani, hogy a település minél nagyobb részét lehessen lefedni ingyenes wifi-hozzáféréssel.  A nyolc darab kültéri hotspot pontos helyéről a következő hetekben születik döntés.

Épül a „kicsi” terelőút

A kicsi terelőút megépítésével nagy lépést tesz az önkormányzat a község tehermentesítése irányába. A  Halálkanyar és Pál Lajos kertje között haladó 1,7 km hosszú mezőgazdasági út megvalósítása ugyanis létfontosságú a község nyugati részén haladó teherforgalom elterelésére. A beruházás még nem zárult le, az útszakaszt viszont késő ősszel már használhatta a teherforgalom.

A munkálatok értéke áfa nélkül 442 ezer lej, ezt saját költségvetéséből kell biztosítania a községnek. Eddig az útalapozást végezte el a kivitelező, még hátravan a makadám réteg leterítése, a sáncok, átereszek kialakítása.

Vízhálózat bővítése Madaras patakának befogásával

Nyertes pályázat révén több mint hatmillió lejt fordíthatunk a vízhálózat bővítésére. Ennek során a Kismadaras patakán befogott vizet tereljük a már kiépített vízhálózatba. Összesen nyolc kilométeres vezetéken érkezik majd a víz a már meglévő hálózatba, a nyomvonal mentén 200 köbméteres tartály, illetve tisztítóállomás is épül. A kormány által biztosított pénzalap 6,01 millió lej, a munkálatokra aláírták a kivitelezési szerződést.

Aszfaltozás a községben

A „Felcsík Integrált Fejlesztése” című projekt keretében zajló községi utak aszfaltozási munkálata 2016 tavaszán kezdődött el. A beruházás  közel  2,65 millió lejbe kerül, és a következő utcákat érinti: Alsóhídvége, Felsőhídvége, Papsára, Köves utca, Egervára, Külváros, Falumelyéke, Állomás. Az utcákban zömében egyaránt lesz szegélyezett járda, betonsánc és aszfalt. Utóbbiból összesen 3759 méter lesz, járda 2769 méter épül, betonsánc pedig közel 2600 méteren készül. A felsorolt falurészek közül a Külváros, Állomás utcákban kell még dolgozni, a Falumelyékén a járdaépítés és az aszfaltozás is hátravan még.  

Fontos tudni, hogy a kivitelezés során számos olyan többletmunkát is elvégeztek, amit nem tartalmazott az eredeti projekt. Így például egységes kapubejáratok készültek az érintett utcákban, illetve a villany- és kommunikációs vezetékek védőcsöveit is a földbe helyezték.

Szintén nyertes pályázat révén közel 15 millió lejből történhet meg a település úthálózatának további rendbetétele. Itt azokról az útszakaszokról van szó, amelyek kimaradtak a Felcsíki Integrált Projekt keretében jelenleg zajló aszfaltozási munkálatokból. A tervek az aszfaltozáson kívül a villanyhálózat földbe helyezését, illetve a közvilágítás felújítását is tartalmazzák. A kormány által nyújtott támogatás 14,66 millió lejt tesz ki, jelenleg a kivitelezés közbeszereztetése zajlik.

Pályázatból épül a biomassza-erőmű

Villamos energia előállítására, illetve a csíkmadarasi közintézmények fűtésére használnák azt a biomassza-erőművet, amelyet az önkormányzat megvásárolt kisipari területen (báza-szerk.megj.) létesítenének. A közel 20 millió lejes beruházás európai uniós pályázatból valósulna meg, a pályázati dokumentáció összeállítása folyamatban van.

Az elképzelések szerint két darab 100 kilowattos turbina termelné az áramot és a hőenergiát, és évi mintegy 1200 tonna, főként növényi eredetű biomasszát dolgozna fel a teljesen automatizált erőmű. A szakemberek szerint 1-1,5 kg nyersanyagból állítható elő 1 kilowattnyi áram, az előállítási folyamat során keletkezett hőenergia révén pedig meg lehetne oldani a település középületeinek fűtését.

Szólj hozzá!