előző lap

Vészhelyzeti tanácskozást tartott tegnap délután a Kiss Ferenc Általános Iskola vezetőtanácsa. A községházára összehívott gyűlésre az említett tanintézmény vezetőségének tagjai és a községvezetőség mellett az önkormányzati testületi képviselők, illetve a közbirtokosság vezetősége is hivatalos volt. A megbeszélés célja a kötelező létszámleépítés miatti helyzet orvoslása volt, a tárgyalások viszont kudarcba fulladtak.

 

Nehéz helyzetben. Újabb elbocsátásokat rendeltek el az iskolánál

Hónapok óta arról cikkezik a média, hogy Hargita megyében a gyermeklétszám-alapú fejkvótás finanszírozás csak mintegy 84 százalékban fedezi a bérköltségeket. Görbe Péter megyei főtanfelügyelő nyilatkozata szerint akkor sem lenne elegendő a meglévő összeg, ha több száz embert, azaz a megyei oktatási rendszerben dolgozó nem didaktikai munkát végző kisegítő személyzetet teljes egészében elbocsátanák. Természetesen ez nem történhet meg, de költségcsökkentési intézkedések így is lesznek.

A megyei tanfelügyelőség rendelkezése szerint másfél állást kell megszüntetnie a csíkmadarasi iskolának a bértakarékosságra vonatkozó intézkedések keretében. Történik mindez olyan helyzetben, hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola munkaközössége már így is minimális személyzettel próbálja ellátni feladatát. Bíró Éva igazgató a helyzettel kapcsolatban elmondta, a csíkmadarasi tanintézményben olyan szinten le van csökkentve minden kiadás, hogy egyszerűen nem látják már annak a lehetőségét, honnan lehetne még lefaragni a költségeket. Az intézményvezető elmondta, minimális órakerettel működnek, nem fizetnek plusz órákat, félnormás karbantartó  van három épületre, egész normás kazánfűtő van négy külön épületben levő kazánra. Ugyanakkor konyhai segéd nélkül működik a napköziben a konyha, egy takarító dolgozik az 5-8-as épületben és a tornateremben, háromnegyed normás takarítja az elemi osztályoknak otthont adó épületet. Félnormás adminisztrátor van a napköziben. Továbbá azt is kiemelte, míg a fizetéseket a tanfelügyelőség utalja, az önkormányzattól tavaly és idén is megkapták a működéshez szükséges forrásokat. Idén kicsit szűkebb keretek között terveztek, hiszen tudják, hogy a községben nagyon sok beruházás van kivitelezés alatt, illetve sok projekt van előkészítésben. Ez nyilvánvaló, hogy felemészti az önkormányzat költségvetését, és erre az iskolának tekintettel kellett lennie.

Válságstáb döntés nélkül

A kialakult helyzet miatt válságtanácskozásra hívta össze szerda délután az iskola vezetőtanácsa a község vezetőségét, önkormányzati képviselő testületét és a közbirtokosság vezetőit. A cél az volt, olyan megoldást találni, hogy ne kelljen embereket munka és jövedelem nélkül hagyni. Mint kiderült, a megoldás ideiglenes lett volna, hiszen a legutóbbi információk szerint ősztől eltörlik a fejkvótás rendszert, így a tanintézmények finanszírozása visszaállna a normális kerékvágásba. Megnyugtató döntést azonban nem sikerült hozniuk az illetékeseknek.

A gyűlés bevezetőjében – az erről készült jegyzőkönyv tanúsága szerint – Bíró László polgármester elmondta, a településen kiemelt figyelmet kell szentelni az oktatásnak, azt nem leépíteni, hanem fejleszteni kellene. Hiszen az esetleges intézkedések nem csak az iskolát, hanem az egész közösséget érintik. Bíró Éva igazgató a kialakult helyzet ismertetése után arra kérte a jelenlevőket, javasoljanak olyan intézkedéseket, amelyek az alkalmazottak és a gyerekek érdekeit is szem előtt tartja.

A gyűlés jegyzőkönyvébe leírtak szerint Ördög Imre önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, a kvótarendszer valóban nem vált be, ám a jelenlegi helyzetben meg kell vizsgálni a tanintézmény vezetőnek, hogyan lehet ésszerűsíteni a munkahelyeket, ahol lehet, le kell faragni valamit, ám embereket nem szabad elbocsátani.

Bálint Emma szerint amúgy sincs annyi kisegítő személyzet a tanintézménynél, amennyit a törvény előír. A vezetőtanács egy hónapja vizsgálja a helyzetet, egyszerűen nincs amit már lefaragjanak a tevékenységi körből.

A beszélgetés során kiderült, noha június végéig kell meghozni a végleges döntést, a májusi fizetésekre vonatkozó dokumentációkat úgy kell összeállítani, hogy abban már szerepeljenek a leépítések, ellenkező esetben az iskola alkalmazottai nem fogják megkapni következő bérüket.

Kristály Tibor, az önkormányzati testület jogtanácsosa részéről olyan javaslat hangzott el, hogy a leépítendő személyeket alkalmazza egy helyi gazdasági szereplő, például a közbirtokosság, arra az időszakra (feltehetően ez év szeptemberéig-szerk.megj.), amíg eltörlik a fejkvóta rendszert a tanügyi rendszerből. Az így alkalmazott személyeket pedig az iskolához küldenék munkavégzés céljából. Így az érintettek sem maradnak javadalmazás nélkül, és az iskola sem látja kárát az elbocsátásnak.

A gyűlés jegyzőkönyve szerint Petres Károly önkormányzati képviselő elmondta, az igazgatónak meg van a kompetenciája, felelőssége és fizetése arra, hogy döntsön. A képviselő ugyanakkor ellenezte, hogy az iskola takarító céggel kössön szerződést, ahogy ellenezte azt is, hogy valaki máshol dolgozzon, mint ahol fizetve van. Véleménye szerint van egy feladat, azt a kompetens személyek oldják meg.

Bíró László polgármester ismételten hangsúlyozta, az oktatást nem szabad félvállról venni, az iskola problémája az egész közösség problémája.

Bíró Éva igazgató többek között kiemelte, az érintett emberek a község gyermekeiért dolgoznak, és nem tudja elfogadni, hogy nem lehet megtartani állásaikat. A tanintézmény vezetője azért is elégedetlenségét fejezte ki, hogy más községeknek sikerült megoldást találniuk, Csíkmadarason ez valamiért nem lehetséges.

A közbirtokosság elnöke nem reagált az elbocsátandó személyzet alkalmazására vonatkozó javaslatra, hanem elhagyta a gyűléstermet.

Pár napos haladék

„Májusra mindenki megkapja a fizetését, a leépítéseket június elsejétől kell, hogy alkalmazzuk” – foglalta össze a legújabb fejleményeket Bíró Éva igazgató. A tanintézmény vezetője kiemelte, nem tett eleget a felsőbb szintről jövő utasításnak, miszerint már a májusi bérekben szerepelnie kell a leépítésnek, ezért kapott haladékot a tanfelügyelőségtől. Ám a június elsejei határidő betartására vonatkozóan már nem fogadnak el kifogást. „Arról még nem tudok beszélni, hogy milyen döntést fogunk hozni. Erre még a későbbiekben visszatérünk” – jelentette ki Bíró Éva.

 

Szólj hozzá!