előző lap

Immár eltelt a 2018-as esztendő első hete, így lassan mindenki felocsúdott az ünnepek okozta mámorból. Újra beindul a taposómalom, ez történik az önkormányzat háztáján is. Jelen írás révén próbáljuk összefoglalni, a teljesség igénye nélkül, mire számíthatunk az idei évben, némi kronológiai sorrendet is szem előtt tartva.  

 

Erdei utat is aszfaltozunk idén

Az első negyedév munkájának sarkalatos pontja lesz a község általános rendezési tervének (PUG) a véglegesítése és elfogadása. Erről egyelőre annyit kell tudni, hogy a tervet készítő Larix Kft a nemrég lezárt esztendő utolsó napjaiban leadta az önkormányzatnak az általa készített tervet. Következik ennek az ismertetése a lakossággal egy úgynevezett közmeghallgatási időszak révén, amely 45 napot fog tartani. Ez idő alatt lakossági fórumra is sor kell hogy kerüljön, melynek révén részletesen is ismertetjük az új PUG-ot. Természetesen minderről kellő időben tájékoztatjuk önöket minden lehetséges fórumon, jelenleg a közmeghallgatási szakasz előkészítése zajlik.

Mint tudjuk, az általános településrendezési terv 10 évre határozza meg az önkormányzat településfejlesztési szándékait, a település jövőképére vonatkozó elképzeléseit, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.

Az adott település egész közigazgatási területére készül, műszaki-fizikai terv, amely hosszú távra meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

Kijelöli a beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területeket, a település szerkezetét meghatározó közterületeket, azok tagozódását, az egyes területrészek felhasználási módját, a terület-felhasználási egységeket, a védett, a védelemre tervezett és a védő területeket, továbbá a funkciójában megváltoztatásra tervezett területrészeket, a meglévő és a tervezett infrastruktúra-hálózatokat.

A PUG kidolgozásának első szakasza még 2016 októberében lezajlott, akkor beltelkesítési igényeiket jelezhették a helybéliek.

Folytatódik az aszfaltozás

Amint az időjárás is hozzájárul, folytatódik a községi utak aszfaltozása. Mint arról beszámoltunk, a Felső- és Alsóköves utcákban, illetve Papsárán és a Hídvég utcában nagyjából sikerült befejezni a múlt év tavaszán elkezdett munkálatokat, még a sáncok kibetonozását kell elvégeznie a kivitelezőnek. A továbbiakban aszfaltozni, és esetenként járdát meg sáncot kell építeni a következő utcákban: Falumelyéke, Állomás utca, Egervára, Külváros. Ezekben az utcákban a földalatti infrastruktúra ki van alakítva, így elvileg zökkenőmentesebbnek kell lennie a munkálatoknak. Az aszfaltozást június végéig kell befejezni.

Több pályázatot kell gyakorlatba ültetni

Ebben az évben legkevesebb öt nagy értékű pályázat gyakorlatba ültetését kell elkezdeni. Több mint 8 millió lej összértékű beruházás révén 4 méter szélességben aszfaltszőnyeggel látják el a Zetelaka irányába vezető erdei utat mintegy 7,5 kilométer hosszúságban. A munkálatok során az átkelőket, hidakat felújítják, a patakmenti szakaszon támfal épül, az útkereszteződéseknél fedett sáncokat alakítanának ki. Ha az előkészületek rendben zajlanak, akkor idén már a konkrét munkálat is elkezdődhet.

A Felcsíki Integrált Projekt részeként – amelynek keretében zajlik az aszfaltozás is – nyár végéig meg kell épülnie a Kiss Ferenc Általános Iskola udvarán az iskola utáni foglalkoztatási központnak. Nem egyszerű feladat, de a községben nemrég bebizonyosodott, fél év alatt felépíthető egy kétszintes iskolaépület, és még minőségi munkát is lehet végezni.

Egy újabb pályázat részeként vadonatúj bútorókkal, illetve didaktikai és informatikai eszközökkel látják el a Kiss Ferenc Általános Iskola elemi osztályainak otthont adó új épületet. A több mint 60 ezer eurós beruházást a Csík LEADER Egyesületen keresztül pályázta meg az önkormányzat, a szerződést  a Vidéki Befektetéseket Kifizető Ügynökséggel (AFIR) kellett aláírni. Az eszközöket idén meg is kell vásárolni.

További három pályázat esetében kell meghirdetni közbeszerzésre a kivitelezési tervek elkészítését. A község vasúton aluli közvilágításának a felújítása, a vízhálózat bővítése  a Kismadaras patakának befogásával, illetve további községi utak aszfaltozása a Nemzeti Helyi Fejlesztési Program (PNDL) révén valósulhat meg.

Feltárási engedélyt kaphatunk

Ha minden a tervek szerint alakul, tavasszal az önkormányzat megkaphatja azt a feltárási engedélyt, melynek révén geológiai fúrásokat lehet majd végezni a község területén. Lucian Ionescu, a Román Vízügyi Hatóság geomérnöke a községben tavaly októberben megtartott konferencián beszélt Csíkmadaras hidrogelológiai és geotermikus helyzetéről. Mint a szakember ismertette, korábbi kutatófúrásokból kerültek napvilágra kézzel fogható bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az Olt-folyó menti területeken már 350 méteren van 20 fok körüli termálvíz. További, 500-600 méteres kutatói fúrásoknál is találtak termálvizet, a hőmérséklet 25-35 fok között volt, ami reménykeltő a hévíz kitermelés szempontjából. A szakember szerint a kutatásokból azt a következtetéseket lehet levonni, hogy 1000-1500 méteres mélységű fúrás esetén akár 70 fokos termálvíz is a felszínre nyerhető.

Folytatódik a konzultációsorozat

Előreláthatólag idén folytatódik az a tavaly decemberben elkezdődött lakossági fórumsorozat, melynek témája a tulajdonjogok tisztázása. Egyelőre a beerdősödött kaszálók helyzetének tisztázása van soron. Ehhez egy 1928-as közbirtokossági térkép, illetve az 1950-es években, feltehetően a szovjet hadsereg által készített légi felvételek digitalizált formáját használják az illetékesek. Ezek a dokumentumok jelentősen előremozdíthatják ezt a kérdéskört, lehetőséget nyújtva a valós állapotok visszaállítására. Az első fórumon jelenlevők a Felsővész dűlő területeit próbálták tisztázni a jelenlevők.

Szólj hozzá!