back

Firma S.C. Gos-Mad SRL organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

  • instalație de balastieră – 1 bucată
  • autoturism Skoda Octavia– 1 bucata

Bunurile ce fac obiectul licitaţiei se regasesc la sediul institutiei fiind disponibile spre vizualizare.

Licitaţia va avea loc la sediul firmei Gos-Mad SRL., strada Principală nr. 193, Comuna Mădăraș, județul Harghita, în data de 24.01.2018, ora 12.00.
Participarea    la licitatie   a ofertantilor este  conditionata    de achitarea   integrala   a obligatiilor fiscale  pe  care  le au  fata  de  bugetul   local  si  bugetul   de  stat,  achitarea   taxei  de participare    la licitatie de  100  lei  si  a garantiei    de  participare    la  licitatie   in  cuantum   de  5%  din  pretul   minim   de  pornire   a licitatiei, socotit pe mijloc fix la care se depune ofertă.

 Prețurile de pornire reprezintă valoarea de inventar și sunt de:

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

U.m.

Cantita-te

Date de identificare

 

Valoare de inventar

1

Instalație  de balastieră

Buc.

1

Instalație de sortare cu bandă de transportare și pâlnie de alimentare

65.049

2

AUTOTURISM SKODA

OCTAVIA

Buc.

1

Număr inmatriculare Hr-08-PCW

TIPUL  IZ/AABXEX01/OCTAVIA

An fabricație 2008

 Număr de omologare AASK111C11WB7E4

Număr de identificare

TMBBS21Z78C003113

33.900

Inscrierile se pot face pana in data de 21.01.2018, ora 12.00 la sediul firmei din Comuna Mădăraș, strada Principală nr. 193., jud. Harghita. Relatii privind modalitatea de a intra în posesia documentatiei de licitatie se pot obține la telefon/fax 0266/335824 sau de pe site-ul www.csikmadaras.ro.

Caiet de sarcini licitație bunuri mobile S.C Gos-MAD SRL