back

Nr.înr.3944 /11.12.2018_

Comuna Mădăraș, având sediul social în localitatea Mădăraș; Str. Principală nr. 193; Județul Harghita; Cod poștal: 537071; email: csikmadaras@gamail.com,
cod fiscal: 14596052.

Organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

  • Piatră brută nesortată

Bunurile ce fac obiectul licitaţiei se regasesc în extravilanul comunei, depozit „Borkáé”, teren închiriat de SC Gosmad SRL.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Mădăraș, strada Principală nr. 193, Comuna Mădăraș, județul Harghita, în data de 21.12.2018, ora 10.00. În caz de neadjudecare urmatoarele licitaţii se vor organiza dupa trecerea a 5 zile calendaristice de la licitaţia initiala.
Participarea    la licitatie   a ofertantilor este  conditionata    de achitarea   integrala   a obligatiilor fiscale  pe  care  le au  fata  de  bugetul   local  si  bugetul   de  stat,  achitarea   taxei  de participare    la licitatie de  100  lei  si  a garantiei    de  participare    la  licitatie   in  cuantum   de  5%  din  pretul   minim   de  pornire   a licitatiei, socotit pe mijloc fix la care se depune ofertă.

 Prețurile de pornire reprezintă valoarea de inventar și sunt de:

Nr.

Crt.

Denumire material

U.m.

Can-tita-te

Date de identificare

 

 

1

Piatră brută (nesortat)

mc

16340

Materialul este depozitat în extravilan, depozit ”Borkáé” teren închiriat de SC GOSMAD SRLEvaluat la valoarea de 326.800,00 lei

 

 

Inscrierile se pot face pana in data de 18.12.2018, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Mădăraș, strada Principală nr. 193., jud. Harghita. Relatii privind modalitatea de a intra în posesia documentatiei de licitatie se pot obține la telefon/fax 0266/335824 sau de pe site-ul www.csikmadaras.ro.