back

Comuna Mădăraș, având sediul social în localitatea Mădăraș; Str. Principală nr. 193; Județul Harghita; Cod poștal: 537071; email: csikmadaras@gamail.com, cod fiscal: 14596052.

Organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

  • Piatră brută nesortată

Bunurile ce fac obiectul licitaţiei se regasesc în extravilanul comunei, depozit „Borkáé”, teren închiriat de SC Gosmad SRL.

Deoarece la termenul din 05.04.2018 nu s-a prezentat niciun ofertant, se decide organizarea licitației la al treilea termen pentru data de 23.04.2018 ora 10,00, care va începe  de la preţul de 196.080,00 lei (16.340 m3 x 12,00 lei/m3 =196.080,00), redus  la propunerea comisiei de licitatie, cu 40% din prețul de evaluare, conform caietului de  sarcini  și precizat în procesul verbal al comisiei de licitatie din data de  05.04.2018.

Participarea    la licitatie   a ofertantilor este  conditionata    de achitarea   integrala   a obligatiilor fiscale  pe  care  le au  fata  de  bugetul   local  si  bugetul   de  stat,  achitarea   taxei  de participare    la licitatie de  100  lei  si  a garantiei    de  participare    la  licitatie   in  cuantum   de  5%  din  pretul   minim   de  pornire   a licitatiei, socotit pe mijloc fix la care se depune ofertă.

Înscrierile se pot face până în data de 20.04.2018, ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Mădăraș, strada Principală nr. 193., jud. Harghita. Relațtii privind modalitatea de a intra în posesia documentatiei de licitatie se pot obține la telefon/fax 0266/335824 sau de pe site-ul www.csikmadaras.ro.