előző lap

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS: 1449/2016.09.07

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2016.09.07

ESKÜVÖ DÁTUMA:2016.09.16

 

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2016 szeptember 7-én  jegyeztük, MÁRTON TIBOR 28 éves, Csíkjenőfalva, Hargita megyei lakós és BÁLINT JUDIT 25 éves Csíkmadaras, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.


R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ

STAREA CIVILĂ

Nr.1449 din 07.09.2016

Data afişării:07.09.2016

Data căsătoriei: 16.09.2016

 

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 07 septembrie 2016 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui MÁRTON TIBOR  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în sat. INEU com. CÎRŢA  judeţul Harghita şi a d-rei BÁLINT JUDIT , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna MĂDĂRAŞ, judeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                     PÉTER KLÁRA