előző lap

Visszafogott érdeklődés mellett mutatták be szombaton, február 24-én Csíkmadaras új általános területrendezési tervezetét. A helyi kultúrotthonban megtartott lakossági fórumon a gyergyószentmiklósi Larix Studio Kft. szakemberei ismertették az elmúlt két év munkájának eredményét, néhány érdekes adatra is felhívva a figyelmet.

 

Az érdeklődők részletesen megisherhették az új területrendezési tervezetet. Évtizedre meghatározza a község fejlődését

A település új általános területrendezési tervének (PUG) közmeghallgatási időszaka február 19-én hétfőn kezdődött. Ennek a 45 napból álló időszaknak a lényege, hogy a lakosság megismerhesse a tervezetbe foglaltakat, véleményezhesse azt, illetve kéréseket, javaslatokat is megfogalmazhat a tervezettel kapcsolatban.

Az már többször is elhangzott az elmúlt időszakban, az általános településrendezési terv 10 évre határozza meg az önkormányzat településfejlesztési szándékait, a település jövőképére vonatkozó elképzeléseit, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.

Az adott település egész közigazgatási területére készül, műszaki-fizikai terv, amely hosszú távra meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

Kijelöli a beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területeket, a település szerkezetét meghatározó közterületeket, azok tagozódását, az egyes területrészek felhasználási módját, a terület-felhasználási egységeket, a védett, a védelemre tervezett és a védő területeket, továbbá a funkciójában megváltoztatásra tervezett területrészeket, a meglévő és a tervezett infrastruktúra-hálózatokat.

Van amire ügyelni: épített örökség a községben

A fórum bevezetőjeként Bíró László polgármester köszöntötte a jelenlevőket. Az elöljáró kiemelte, fontos, hogy a lakosság minél nagyobb mértékben bekapcsolódjon az új PUG kidolgozásának folyamatába, hiszen ez a terv a következő évtized meghatározó dokumentuma lesz.

Ennek tartalmát a továbbiakban Köllő Miklós építész és Madaras Péter ismertették. A Larix Studio Kft. munkatársaitól megtudhattuk, az új PUG kidolgozási folyamata 2015-ben kezdődött egy általános faluképvédelmi felméréssel. Ugyanakkor geológiai, történelmi, árvízvédelmi tanulmányok is készültek, illetve folyamatban van még egy régészeti kutatás is, utóbbit értelemszerűen tavasszal lehet befejezni.

Köllő Miklós bemutatója során arról beszélt, a kutatások során fény derült arra, hogy Csíkmadaras az épített örökség terén jelentős értékkel rendelkezik, hiszen a hagyományos székely településszerkezet köszön vissza a mindennapokban. A szakember szerint a ma is létező tízesek nem csak építészeti, hanem közösségfejlesztő szempontból is fontos szereppel bírnak. Jelentős felismerésként hangzott el, hogy a falu felszegi részén tapasztalható körkörös elrendeződés a hagyományos székely településrendszereknek felel meg. Déli irányba vizsgálva a falut pedig jól felismerhetőek építészeti szempontból a különböző fejlődési időszakok. Meglátása szerint a faluképvédelmi tanulmány következtetései révén olyan területrendezési szabályzatot kellett kidolgozniuk, mely által a majdani építkezőknek igazodniuk kell az illető falurész sajátosságaihoz. A szakember kifejtette, jó lenne például a székelykapuk hagyományát megtartani a faluban. Ugyanakkor az épített örökség olyan értéke a falunak, amelyet megfelelő turisztikai programok révén lehetne bemutatni. Mindezek mellett fontos lenne az is, hogy kisipari fejlesztéseket történjenek a községben, illetve a megfelelő innovációval ellátott hagyományos gazdálkodásnak is jelentős szerep juthatna.

Madaras Pétertől megtudhattuk, a község belterületét a jelenlegihez képest 16 százalékkal, azaz mintegy 40 hektárral növelnék, válaszolva ezzel egyrészt a lakosság igényeire, ám szem előtt tartva a jelenlegi adottságokat, illetve a községvezetőség elképzeléseit is. A szakember hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy megteremtsék a törvényes lehetőséget a külterületeken engedély nélkül felépített ingatlanok helyzetének a rendezésére. Elhangzott, a szabályozás úgy készült, hogy a meglévő, értéket képviselő településszerkezeti elemek a jövőben is megmaradjanak. Példaként említette, hogy ebben a hagyományos környezetben a cserépnek van helye, illetve a pasztellszíneknek és a visszafogott stílusnak. Ugyanakkor a külterületeken szeretnék elkerülni a hétvégi házak túlszaporulatát, azaz a besűrűsödést. A Larix Studio Kft. munkatársa arról is beszélt, hogy a település belterületének jelentős része árvízveszélyes minősítést kapott a vízügyi hatóság részéről, ezt kénytelenek voltak figyelembe venni a PUG elkészítésekor. Ez például azzal jár, hogy az érintett falurészeken a vízügyi hatóság láttamozására is szükség lesz az építkezési engedélyek kibocsátásához.

A közelgő beruházásokról is szó esett

„A település közép- és hosszú távú fejlesztési elképzelését szentesíti ez a mű” – fogalmazott összegzésként a lakossági fórum záró részében Bíró László polgármester. A községvezető újfent felkérte a jelenlevőket, a folyamatban levő közmeghallgatás során kapcsolódjanak be a munkába, tegyenek javaslatokat, észrevételeket, hiszen ennek a tervnek a helyi közösséget kell szolgálnia. Az elöljáró röviden a következő időszak fejlesztési szempontjait vázolta fel a hallgatóság előtt.

Végezetül Péter Dávid alpolgármester néhány lezajlott illetve soron következő beruházás részletesebb ismertetésére is kitért. Beszámolt például a tavaly ősszel lezárt, európai uniós pályázatból megvalósított mezei utak felújításáról. Ennek során elmondta, a tervezés és kivitelezés során szigorú uniós előírásoknak kellett megfelelni, ez meghatározta az út szélességét, illetve az alapozási munkálatokat is. Hangsúlyozta, a gazdák igényeire reagálva, saját költségvetési forrásból sikerült 18 letérőt kiépíteni, illetve további 28 elkészítésére megvásárolni a szükséges építkezési anyagot. Utóbbiakat tavasszal lehet majd felhasználni, ám ehhez már a gazdáknak is hozzá kell járulniuk kaláka formájában. Illetve részükről várja a javaslatokat a községvezetőség, hogy az új lejáratokat hol kellene kialakítani. Az alpolgármester kiemelte, az új mezei utat nehezebb karbantartani, mint amilyen nehéz volt megépíteni. „Nem tudunk az utak rendőrei lenni. Mindenkinek el kell sajátítani azt a közlekedéskultúrát, amely a megfelelő állapot fenntartásához szükséges” – magyarázta. Az alpolgármester a községben zajló aszfaltozási munkálatokról is beszélt, valamint az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében megvalósuló beruházásokat ismertette. Mint elhangzott, a három pályázat révén (vízhálózat bővítés, további községi utak aszfaltozása, közvilágítás felújítása) mintegy ötmillió eurót költhet el a település, ekkora összeget egyetlen felcsíki település sem tudott pályázatból lehívni. „Köszönöm a csíkmadarasi önkormányzati testület RMDSZ-frakciójának a támogatását, mely nélkül ezek a beruházások nem jöhettek volna létre” – zárta mondandóját a község alpolgármestere.

Szólj hozzá!