előző lap

Időtálló, minőségi munkát szeretnénk végezni a községi utak aszfaltozása során – fogalmazott a községben zajló aszfaltozási munkálatokkal kapcsolatban Péter Dávid alpolgármester. Az elöljáró néhány mondatban értékelte a tavasztól zajló beruházást, illetve arra is kitért, mi várható még ezen a téren jövő tavasszal.

 

Régóta várt pillanat volt a községben az aszfaltozás elkezdése

Az alpolgármester kiemelte, a szászrégeni Probicons Kft.-nek jövő év júniusának végéig kell befejeznie a munkálatot, a tervezettnek eddig 38 százalékát sikerült elvégezni. A községvezető szerint több oka is van annak, hogy olyan nehézkesen kezdődött el a beruházás. Az egyik ezek közül, hogy az ebben érintett vasúti aluljárok esetében külön építkezési engedélyt kellett kiváltani, ennek ügyintézése tovább tartott a tervezettnél. Szintén késleltető tényező volt az, hogy a kezdési parancs kiadása után talajminőségi vizsgálatot kellett elvégeztetni a felújításban érintett összes utcában. Erre azért volt szükség, mert az eredeti tervhez képest 20 centiméterrel csökkenteni kellett az útszintet, hogy a majdani aszfaltréteg szintje ne haladja meg a kapubejáratokét. „A balasztrétegből megspórolt összegből, illetve az önkormányzat hozzájárulása révén tudtuk megoldani azt, hogy egységes kapubejáratok készüljenek a szóban forgó útszakaszokon. A 125 kicsi és 30 nagy bejárat kialakításának összköltsége meghaladta a 180 ezer lejt. Ezzel együtt lehetőséget adtunk a lakosoknak arra, hogy aki nagyobb bejáratott szeretett volna, mint ami a tervben szerepel, a kivitelezővel kötött szerződés alapján, önköltségen kialakíthatta azt.

Nem hittek a projektben a lakosok

Péter Dávid arról is beszélt, hogy néhány lakos hozzáállása igencsak hátráltató tényezőnek bizonyult az eddigi munkálatok során. Hiszen voltak olyanok, akik szándékosan akadályozták a kivitelezést, mások pedig ugyancsak szándékosan rongálták a már kialakított felületeket. „Még a kezdés előtt látszott, hogy sokan nem hisznek a projektben. Azonban jó volt látni, hogy az eredményt látva ez a viszonyulás jelentősen megváltozott a lakosság körében” – nyugtázta az alpolgármester. Hozzátette, a község vezetősége azt szeretné, ha időtálló, minőségi munkálat készülne, ami jelentősen megváltoztatja a község arculatát is, nem beszélve a közlekedésbiztonságról is. Hiszen nem mindegy például, hogy a 250 diák, vagy a több mint száz ingázó szépen kialakított járdákon, vagy az útszéleken kell, hogy nyakába vegye a kilométereket a faluban. „Természetesen már most tapasztaltunk hibákat a kivitelezés során, ezeket tavasszal maradéktalanul kijavítjuk” – magyarázta az elöljáró. Hangsúlyozta, talán az aszfaltozásnál is fontosabb fegyvertény, hogy a villany- és kommunikációs vezetékek védőcsöveit sikerült földbe helyezni a felújítás teljes hosszában, ami a felcsíki községek között egyedi megvalósításnak számít. 

Ami még hátravan

A községvezetőtől azt is megtudtuk, a Felső- és Alsóköves utcákban, illetve Papsárán és a Hídvég utcában nagyjából sikerült befejezni a munkálatokat, még a sáncok kibetonozását kell elvégeznie a kivitelezőnek. A munkálatokat a téli hónapokra természetesen felfüggesztgették, amint az időjárás majd engedni, újrakezdik azt. Aszfaltozni, és esetenként járdát meg sáncot kell építeni a következő szakaszokon: Falumelyéke, Állomás utca, Egervára, Külváros. „A hátralevő utcákban a földalatti infrastruktúra ki van alakítva, így elvileg zökkenőmentesebb kell lennie az ott zajló munkálatoknak” – jelentette ki az alpolgármester, arra kérve a lakosságot, vigyázzanak a már elkészült járdákra, óvják az aszfaltozott útfelületeket.

A pályázat adatai

Kezdjük egy általános bemutatóval. A „Felcsík Integrált Fejlesztése” című projekt – amelynek része a csíkmadarasi aszfaltozás is – a Nemzeti Vidékfejlesztési alap vidéki infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázati kiírásába (322-es kód) volt először benyújtva 2009 júliusában. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, viszont a túljelentkezés miatt nem maradt elegendő pénzalap, ezért várólistára került. 2015 szeptemberében, amikor újra meghirdették a pályázatot, az önkormányzati társulat vezetősége úgy döntött, újra megpróbálja benyújtani a dokumentációt. Több mint 30 ember csapatmunkája kellett ahhoz, hogy a rendelkezésre álló, kevesebb, mint egy hónap alatt sikerüljön megvalósítani ezt. Nagyon fontos kritérium volt – akármilyen furcsán is hangzik –, hogy az integrált projekt célkitűzései ne legyenek 100%-ban megvalósulva. Ez azt jelentette, hogy az öt település (Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Karcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras) tervei alapján egyetlen beruházás se legyen 100%-ban kivitelezve.

Az eredetileg közel 6 millió eurós költségvetésű projekt az aktualizálást követően közel 5 millió értékűre csökkent, ugyanis Csíkkarcfalván és Csíkszentdomokoson időközben utcákat aszfaltoztak le, ugyanakkor a csíkszentdomokosi kultúrotthon épületén is történtek beavatkozások.

A projektet pozitívan bírálta az irányító hatóság, így aztán 2015. november 17 –én szerződéskötésre került sor. A projekt összköltségvetése 4.982.840 euró, ami lejben 20.915.471 lejt jelent áfa nélkül és a következő fejlesztéseket tartalmazza: községi utak aszfaltozása Madaras, Dánfalva, Karcfalva, Szenttamás és Domokos községekben összesen 19.3 km hosszúságban.

Szintén a projekt szerves részeként iskola utáni foglalkoztató központot építenek Csíkmadarason, kultúrotthont modernizálnak Csíkszentomokoson, két darab korszerű tűzoltóauót vásárolnak a csíkdánfalvi és csíkszentdomokosi tűzoltó alakulatok részére.

Ugyancsak a projekthez tartozik egy közszolgáltatás létrehozása Karcfalván a projektben szereplő települések községi utjainak karbantartására, illetve egy erre használatos nehézgép vásárlása.

A csíkmadarasi aszfaltozás közel  2,65 millió lejbe kerül, és a következő utcákat érinti: Alsóhídvége, Felsőhídvége, Papsára, Kövesutca, Egervára, Külváros, Falumellyéke, Állomás. Ezekben az utcákban szegélyezett járda, betonsánc és aszfalt egyaránt építődik. Utóbbiból összesen 3759 méter lesz, járda 2769 méter épül, betonsánc pedig közel 2600 méteren készül.

Szólj hozzá!