előző lap

Madarasnak elég volt a cirkuszból, és most megszámoltatik, hogy ki, hol, mit tesz és cselekszik. Ki járul hozzá a település fejlesztéséhez, és ki gátolja azt – jelentette ki Bíró László polgármester az utóbbi hónapok eseményeire reagálva. A községvezető felháborítónak nevezte azt, hogy míg a településen soha nem látott beruházások és fejlesztések zajlanak, addig akadnak olyan személyek és szervezetek, akik és amelyek szándékosan próbálják akadályozni ezeket.

 

A polgármester elmondta, a közbirtokosság nemrég megtartott közgyűlésére ellátogatott Soltész Miklós, Magyarország egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az RMDSZ területi szervezete készítette elő a látogatást, az anyaországi politikust az eseményhez méltóan fogadta a település. „Azon a gyűlésen részemről elhangzott, hogy Madarasra új időszámítás köszönt be, ennek a bizonylata az államtitkár látogatása. Továbbá azt is kifejtettem, hogy elég volt Madarasnak a cirkuszból” – említette az elöljáró. Hozzátette, a történelem során volt bőven része a településnek vitából. Az 1930-as évek második felében például a közbirtokosságon belüli vitákból peres ügyek sorozata lett, ezeknek a második világháború vetett véget. Ez után kezdődött a kulákság kigúnyolása, a kicsi társasok („kicsi kollektíva”-szerk.megj.) körüli botrány, majd jöttek a ‘60-as évek elején a nagy társasok („nagy kollektívák”) kialakulása körüli történések. Oda került a település, hogy 1968-ban elvesztette önálló községi státusát. 1991-ben ismét cirkusz volt, amit a társulások megszűnése és a földek szétosztása okozott. Hiszen kiadták az embereknek a területeket, de nem adtak nekik birtoklevelet. A 2000-es években erdőket mértek ki a volt közbirtokosság területéből egyeseknek, ami ismét komoly vitákat váltott ki. „Oda kerültünk, hogy a jelenlegi községvezetőségen kérik számon azt a mocskot, ami a történelem során felhalmozódott. Madarasnak elég volt a cirkuszból, és most megszámoltatik, hogy ki, hol, mit tesz és cselekszik. Ki járul hozzá a település fejlesztéséhez, és ki gátolja azt” – jelentette ki a polgármester.

Nem tűrjük a tiszteletlenséget

Az elöljáró a helyi közbirtokossággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azt a tiszteletlenséget, amit a közbirtokosság tanúsít a községgel szemben, nem lehet tovább tolerálni.

„Elfogadhatatlan számomra, hogy a község fejlesztési programjaihoz egyáltalán nem akarnak hozzájárulni, illetve hogy különös és minősíthetetlen módon rendezik a költségvetésüket. Hiszen abból a vagyonból, amivel rendelkeznek, nem így kellene gazdálkodniuk. A közigazgatási területünk kétharmadával gazdálkodnak, ezt sokkal ésszerűbben kellene tenniük.

Szerintem hatalmas tiszteletlenség a részükről az, hogy le kell térdelni és könyörögni kell nekik azért, hogy járuljanak hozzá a község fejlesztéséhez. Ezt nem fogadhatjuk el sem a madarasi emberek, sem a község jövője érdekében. Számtalanszor jeleztük irányukba, hogy milyen beruházások zajlanak a településen, milyen gondjaink, hiányosságaink és problémáink vannak, és minősíthetetlen az, hogy ezt egyáltalán nem veszik számba. Jelentős terheink vannak, hiszen olyan létfontosságú beruházásokat is indítottunk, amelyekhez nincsenek pályázati lehetőségeink. Ilyen például a gázhálózat kiépítése a községben. Az ipari létesítményeink számára élet-halál kérdés ez, és akkor is szükséges, ha netán szeretnénk más vállalkozásokat is a településre vonzani. Úgy gondolom, egy ilyen esetben kellene közbelépnie a közbirtokosságnak, elkerülve azt, hogy a családoknak kelljen kifizetniük a beruházás egy részét. Ne feledjük, a közbirtokosság nem egyéni vállalkozás, hanem közvagyon felett gazdálkodik. És meglátásom szerint úgy illik, hogy ebből a közvagyonból járuljanak hozzá a település fejlesztéséhez is. Úgy látszik, a közbirtokosság vezetőségét ez nem érdekli.”

A községvezető úgy véli , akinek ekkora vagyon van a kezében, attól elvárható, hogy segítsen. „Annak idején, amikor a vízerőmű projektet kezdeményeztem, azt mondták, hogy filozofál a polgármester, nem lehet ezt megcsinálni. Érdekes módon ezen a téren most az önkormányzattól átvett részvényekkel gazdálkodik a közbirtokosság. Ugyanakkor más energiaprojektekbe is társul a térségben, illetve érdeklődik a biomassza beruházásunk iránt is” – méltatlankodott a polgármester.

Hozzátette, történelmet írunk a községben, hiszen olyan projektek zajlanak, amilyeneket még soha nem látott a település. „Ahelyett hogy összefognánk és egymást segítenénk, hogy minél jobb minőségben lezárhassuk azokat a munkálatokat, amelyek jelentősen befolyásolják a község jövőjét, a közbirtokosság vezetői mocskolódnak, feljelentés sorozattal akadályozzák a községháza munkáját. Azt már nem mérik fel, hogy a hivatalon keresztül az embereket jelentik fel. Madarason elég volt a cirkuszból” – jelentette ki Bíró László.

Kiemelte, legutóbbi ülésén felszámolta a földosztó bizottságot. „Azon dolgozunk, hogy egy olyan bizottságot állítsunk fel, amelyikkel haladni lehet. A közbirtokosság részéről elvártam volna azt, hogy ne csak a bizottsági ülésekre delegáljon egy személyt, hanem a konkrét munkára is. Ezt főleg annak érdekében, hogy a közbirtokosság tulajdonba helyezését tudjuk megoldani és lezárni. Elvárják, hogy mi elvégezzük a munkát, hozzájárulásuk viszont nulla. Mi több, gáncsoskodnak, szórakoznak az emberrel. Megkértem szépen hagyják el az épületet, és ne jöjjenek a községházára addig, amíg ilyen közömbösek a közélet iránt.”

Szólj hozzá!