back

ANUNŢ

  • Comuna Mădăraș organizează concurs, în baza Legea 188/1999 și HG 611/2008, modificat și completat prin HG 761/2017, respectiv în baza Ordonanței 90/2017 la sediul Primăriei Comunei Mădăraș  din str. Principală,  nr. 193, județul Harghita, în data de 08.10.2018 ora 10  proba scrisă şi în data de 09.10.2018  ora 13  interviul, pentru ocuparea următoarelor posturi de funcționar public vacant:
  • 1 post de consilier clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Urbannism și Amenăjări Teritoriale
  • 1 post de consilier clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Deservire și Achiziții Publice

Condiţii de participare:

- nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 (una) ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Mădăraș în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ (respectiv pănă la data de 26.09.2018, orele 1500), în Monitorul Oficial Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Comunei Mădăraș

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Mădăraș  şi la telefon 0266 – 335824.