Tabel nominal cu cererile predate în campania de elaborare PUG
  Etapa pregătitoare
  Interval 07.10.2016-31.10.2016
             
Nr.crt. Nume Adresa Număr înr. Obiectul cererii Denumire și suprafață(ha) Acceptat DA/NU Nr.înr. răspuns
1. Veres Károly Mădăraș 694 2557/14.10.2016 înscriere în intravilan, legalizare construcție Tompos (0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
2. Petres Károly Mădăraș 84/A 2576/17.10.2016 diverse/ cereri în 3 puncte nu este cazul n/a n/a
3. András Zoltán Mădăraș 311 2603/19.10.2016 înscriere în intravilan, legalizare construcție Sorok-Hámorfenék (0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
4. Balázs István Mădăraș 454 2638/21.10.2016 înscriere în intravilan Zavarog (0,24) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
5. Antal Mária Mădăraș 640 2650/21.10.2016 înscriere în intravilan Nagyeger (1,1) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
6. Balázs Tibor Mădăraș 454 2659/24.10.2016 înscriere în intravilan Sorok (0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
7. Csáki Jolán Mădăraș 206 2690/25.10.2016  înscriere în intravilan Zavarog (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
8. Csáki Elemér Mădăraș 204 2693/25.10.2016 înscriere în intravilan Császároké (0,34) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
9. Antal Emeric Mădăraș 514 2694/25.10.2016 înscriere în intravilan Zavarog (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
10.  Antal Emeric Mădăraș 514 2695/25.10.2016 înscriere în intravilan nu este cazul Retras conf.proc.verb.1920/07.08.2017
11. Antal Emeric Mădăraș 514 2696/25.10.2016 înscriere în intravilan nu este cazul Retras conf.proc.verb.1920/07.08.2017
12. Bíró László Mădăraș 426 2698/25.10.2016 înscriere în intravilan Körösalja (0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
13. Dombi László Mădăraș 89 2707/26.10.2016 înscriere în intravilan Kovácskert (0,60) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
14. Bodor Antal Csíkszereda 2709/26.10.2016 înscriere în intravilan Lófűrész (0,14) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
15. Mezei Etelka Mădăraș 666 2710/26.10.2016 înscriere în intravilan Minere (0,61), Lófűrész (0,13) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
16.  Bálint Dominic Mădăraș 399 2714/26.10.2016 înscriere în intravilan Fűrész.(0,16), Sorokalja (0,87) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
17. Kecskés Lajos Brașov, str.Albatrosului 5/22 2715/26.10.2016 înscriere în intravilan Hámorfenék (0,42) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
18. Bálint Géza Mădăraș 398 2720/27.10.2016 înscriere în intravilan Fűrészkertek (0,19) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
19. Bálint Géza Mădăraș 398 2721/27.10.2016 înscriere în intravilan Feneki (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
20. Geréd András Mădăraș 664 2727/27.10.2016 înscriere în intravilan Madaras Mellett (0,27) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
21. János József Mădăraș 142 2739/27.10.2016 înscriere în intravilan Disznókút (0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
22. Bálint Gizella Mădăraș 490 2755/28.10.2016 înscriere în intravilan Zavarok (0,43) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
23. Bálint Károly Mădăraș 163 2756/28.10.2016 înscriere în intravilan Nagyeg.Mező.Veresf.Sósm.(supr.tot.) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
24. Páll Beáta Mădăraș 22 2757/28.10.2016 înscriere în intravilan Sósmezőben (supr.tot.) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
25. Horvát Dónát Mădăraș 49 2758/28.10.2016 înscriere în intravilan Templom hegy (0,20) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
26. Dávid István Mădăraș 4 2759/28.10.2016 înscriere în intravilan Oldalút (supr.tot.) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
27. Dombi Imre Mădăraș 164 2760/28.10.2016 înscriere în intravilan Madarasmellett (0,21) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
28. Bogács Gergely Mădăraș 500 2768/31.10.2016 înscriere în intravilan Szemerke dűlő (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
29. Antal Gergely Mădăraș 599 2771/31.10.2016 înscriere în intravilan Dobróé (0,32) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
30. Horvát Gergely Mădăraș 49 2772/31.10.2016 înscriere în intravilan Lófűrész (0,59) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
31. Bálint Sándor Mădăraș 137 2776/31.10.2016 înscriere în intravilan Sósmező (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
32. Bálint Sándor Mădăraș 137 2777/31.10.2016 înscriere în intravilan Veressfűz (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
33. Bálint Sándor Mădăraș 137 2778/31.10.2016 înscriere în intravilan Nyakalja (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
34. Bíró Gyula  Mădăraș 290 2780/31.10.2016 înscriere în intravilan Györgyferencnél (supr.tot.) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
35. Bíró Gyula  Mădăraș 290 2781/31.10.2016 înscriere în intravilan Sósmező (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
36. Bíró Károly Mădăraș 130 2782/31.10.2016 înscriere în intravilan Sósmező (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
37. Bálint Sándor Mădăraș 137 2784/31.10.2016 înscriere în intravilan Császároké (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
38. Antal Biró József Mădăraș 449 2785/31.10.2016 înscriere în intravilan Baráczikert (0,12) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
39. Antal Biró József Mădăraș 449 2786/31.10.2016 înscriere în intravilan Madarasmelléke (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
40. Bálint Éva Mădăraș 689 2887/31.10.2016 înscriere în intravilan Dúdor (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
41. Bálint Éva Mădăraș 689 2788/31.10.2016 înscriere în intravilan Fűrészkert (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
42. Horváth Géza Mădăraș 199 2792/31.10.2016 înscriere în intravilan Sósmező (0,70) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
43. Kajtár Reghina Mădăraș 626 2793/31.10.2016 înscriere în intravilan Sorok (0,99) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
44. Kajtár Reghina Mădăraș 626 2794/31.10.2016 înscriere în intravilan Nyakalja (0,63) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
45. Kajtár Reghina Mădăraș 626 2795/31.10.2016 înscriere în intravilan Madaras Mellett (0,44) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
46. Bíró Éva Mădăraș 35 2796/31.10.2016 înscriere în intravilan Császároké (0,17) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
47. Péter László Mădăraș 679 2797/31.10.2016 înscriere în intravilan Madarasmellett (0,04) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
48. Mihály Sándor I.   2798/31.10.2016 înscriere în intravilan Császároké (1,7) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
49. Musca Z.Const.   2799/31.10.2016 înscriere în intravilan Dudor (Templomhegy) (0,30) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
50. Antal Ernő Mădăraș 21 2800/31.10.2016 înscriere în intravilan Agyaghegy (0,33/0,21) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
51. Baricz Levente Mădăraș 21 2804/31.10.2016 înscriere în intravilan Hámorfenék (0,36) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
52. Péter Dávid  Mădăraș 626/A 2805/31.10.2016 înscriere în intravilan Madarasmellett (0,04) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
53. Péter Dávid  Mădăraș 597 2806/31.10.2016 înscriere în intravilan Madarasmellett (0,04) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
54. Bálint József Mădăraș 401 2807/31.10.2016 înscriere în intravilan Sósmező (supr.totală) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
55. Szőcs Juliánna Mădăraș 649 2808/31.10.2016 înscriere în intravilan Madaras Mellett (0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
56. Horváth Attil Mădăraș 302 2809/31.10.2016 înscriere în intravilan Gártása (0,10), Mogyorós (0,10) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017
57. György Tibor Mădăraș 372 2810/31.10.2016 înscriere în intravilan Vágás, Mezők., Császár., SzA, Köv.(0,05) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
58 Petres Imre Mădăraș 638 3155/05.12.2016 înscriere în intravilan Sorok (0,01) DA conf.proc.verb.1920/07.08.2017
59. Salamon Veronka Mădăraș 335 3389/27.12.2016 înscriere în intravilan Mad.mell (0,10),Oltm.(0,25), Szemer.(0,10) Da-parțial conf.proc.verb.1920/07.08.2017