Érvényesség: 2018. február 19. – 2018. április 4.

PUG közmeghallgatási időszak

 

Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatala, a közigazgatási döntések átláthatóságáról szóló 2003/52.sz. Törvény, a területrendezésről és urbanisztikáról szóló 2001/350.sz. Törvény 6. és 57-61. szakaszai, továbbá a Román Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium (MDRT) általános területrendezési tervek kidolgozásának közmeghallgatásával kapcsolatos 2010/2701.sz. rendelete alapján felhívja a csíkmadarasi lakosság, illetve más érdekelt személyek és intézmények figyelmét, hogy Csíkmadaras új Általános Területrendezési Tervének kidolgozott változata tanulmányozható.

A gyergyószentmiklósi Larix Kft. által összeállított iratcsomó a polgármesteri hivatal földszintjén található hirdetőtáblán tanulmányozható munkanapokon 09-15 óra között, valamint elérhető a www.csikmadaras.ro internetes honlapon is 2018. április 4-ig.

Felhívjuk minden érdekelt figyelmét, hogy az Általános Területrendezési Tervvel kapcsolatos észrevételeiket a hirdetés megjelenésének napjától számított 45 napon belül közölhetik a polgármesteri hivatallal, azaz 2018. február 19. – 2018. április 4. közötti időszakban. Észrevételeiket elküldhetik el a csikmadaras@gmail.com drótpostacímre, benyújthatják személyesen a polgármesteri hivatal titkárságán, vagy postán is elküldhetik a Csíkmadaras, Fő út 193 címre, postai irányítószám 537071. Ugyanakkor javaslataikat a polgármesteri hivatal hirdetőtáblája mellett található, erre a célra kihelyezett füzetbe is beírhatják. 

Felhívjuk az érintettek és érdekeltek figyelmét, hogy Csíkmadaras község Általános Területrendezési Tervének (PUG) kidolgozott formájáról lakossági fórumot tartunk 2018. február 24-én délelőtt 10 órától a csíkmadarasi kultúrházban.

A PUG kidolgozási folyamatának közmeghallgatása a következő szakaszokból áll: 1. Előkészítő szakasz – a PUG kidolgozási szándékának meghirdetése (a 2016.10.07 – 2016.10.31 közötti időszakban lezajlott); 2. Dokumentálódási és kidolgozási szakasz ( a 2016.11.01 – 2017.12.31 közötti időszakban lezajlott) ; 3. A PUG végső változata kidolgozásának és engedélyeztetésének folyamata (jelenleg zajlik); 4. A PUG gyakorlatba ültetésének megfigyelése és követése (a PUG elfogadása és engedélyeztetése után következik).

Az alábbiakban Csíkmadaras Általános Területrendezési Tervét (PUG) olvashatják a Larix Kft. által kidolgozott formában, román nyelven.  

 Studiu istoric Mădăraș

 PUG Memoriu General

 PUG Regulament Local de Urbanism

 PUG - Plan de încadrare

 PUG - Proprietatea terenurilor-Proprietatea Mădăraș

 PUG - Proprietatea terenurilor - Proprietatea trupuri

 PUG - Proprietatea terenurilor - Proprietatea Harghita

 PUG - Divizarea intravilanului în UTR-uri

 PUG - Reglementări urbanistice Mădăraș

 PUG - Reglementări urbanistice trupuri

 PUG - Disfuncționalități Mădăraș

 PUG - Disuncționalități trupuri

 PUG - Edilitare Mădăraș

 PUG - Edilitare trupuri

 PUG - Edilitare Harghita