előző lap

Kedd óta folyamatosan érkeznek a gyalogos zarándokok a Mária Úton. A községben a plébániatemplomban fogadják őket. Mint arról már beszámoltunk, a napokban jelölték ki a zarándokút csíkmadarasi szakaszát is.

 

„A kijelölt úton településünkre érkező csoportokat beköszöntővel fogadjuk, majd indító áldás után zarándokolnak tovább Csíksomlyóig. Egyúttal a zarándokútleveleket is lepecsételjük” – említette Bálint Ildikó, az Erdélyi Mária Út Egyesület felcsíki önkéntes koordinátora. Az egyesület az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú alkalmából arra hívta a híveket, hogy az ifjúság évében tegyék meg a Mária Út utolsó 100 kilométerét gyalog, kerékpárral vagy lovon a családokért és az ifjúságért.

Mindazoknak, akik 2018-ban szeretnének részt venni a csíksomlyói pünkösdi búcsún, figyelmükbe ajánlották programlehetőségeiket, amelyek a Mária Útvonalon haladnak Sóváradtól, Parajdtól és Atyhától Gyergyószék és Udvarhelyszék felé, természetesen csíksomlyói végállomással. A csoportokhoz minden érintett településen lehetett csatlakozni gyalogosan, lóval vagy kerékpárral. Azok a résztvevők, akik a weboldalon ingyenesen igényelt, vagy regisztrációnál megvásárolt zarándokútlevelükbe pecséteket szereznek, örök emlékül egy névre szóló tanúsítványt vagy hagyományos oklevelet vihetnek haza.

Az idei legyen az ifjúság búcsúja

„A zarándokok motivációi különbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok szívében” – fogalmazott az idei pünkösdi búcsúval kapcsolatos levelében Urbán Erik OFM csíksomlyói kegyhelyigazgató. Mint leírta, a ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek. A ma embere érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át. A zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21. század modern emberének az igényével. Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásos gyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a hívó szóra.

Az egyházi méltóság kiemelte, a Szentatya, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás témában hirdette ki. A világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.

Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében akar segítséget nyújtani 2018-ban a csíksomlyói kegyhely is. Az év mottója a fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal kérésére, Isten üzenetére: „Legyen nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy a fiatal Mária is tervezett, kutatta, hogy hogyan fog folytatódni az élete, a fiatalsága miben fog kibontakozni. Amikor az angyal hírül adja neki az üzenetet, hogy „az Isten kiválasztott téged, és gyermeket fogansz”, akkor ő igent mond a hivatására.

A sokak által Erik testvérként szólított ferences testvér hangsúlyozta, fiatalnak lenni soha nem volt könnyű, hiszen mindig ott vannak a komoly nehézségek a felnőtté válás folyamatában. Az akart vagy akaratlan változások, a belső és külső elvárások, a szerelem, a barátság, az iskola, a munka kiválasztása mind-mind állandó problémát, fejtörést jelentenek. Nem könnyű egyik korban sem fiatalnak lenni. Nem könnyű ma sem, nem volt könnyű nekünk sem, de visszatekintve a családfánkra, valószínű minden kor fiataljának megvolt a maga kihívása, kísértése, és megvolt az, hogy mit tartott szépnek, mitől volt boldog.

„A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja! Nagy a felelősségünk, nagy a felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik egymást a szülők. Megtanulja a rokoni kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít el. Majd következik az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a keresztény ember többletet akar adni a gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli alapokat, elküldi hittanórára, vagyis továbbadja, rábízza az egyházra, hogy a hitben felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá nevelje. Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt. Ezért az ifjúság évében és a csíksomlyói pünkösdi búcsún is imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jó Isten tegyen képessé bennünket arra, hogy példaképek tudjunk lenni a számukra, és szeretetünkkel, imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon!”

Az ünnepi búcsús szentmise szónoka Marian   Adam   Waligóra   OFSPPE   pálos   szerzetes,   a  częstochowai  Jasna  Góra   pálos kegyhely és kolostor elöljárója lesz.

Szólj hozzá!