előző lap
Jelen szabályzatot Csíkmadaras Község Önkormányzati Testülete 2016/80-as számú határozatában fogadta el. A szabályzat itt olvasható magyar nyelvű fordítása tájékoztató jellegű! Az eredeti, román nyelvű hivatalos változat a községháza hirdetőtábláján, illetve portálunkon tanulmányozható az Önkormányzat/Képviselő testület határozatai/2016 menüpont alatt.

Szabályzat

A Csíkmadaras község köztulajdonában lévő erdei utak használatáról

 

I. Fejezet - Bevezetés

1. szakasz. Az erdei utak magáncélu rendeltetést szolgáló szállító utak,melyek biztosítják a közúti közlekedést az erdőalapban,a legelőkön,a kaszálókon illetve Csíkmadaras külterületén.

2. szakasz. A közúti forgalom számára,a Csíkmadaras község adminisztratív területén található erdei utak, nem használhatóak.

3. szakasz. A Csíkmadaras adminisztratív területén található erdei utak, a község köztulajdonát képezik és a helyi önkormányzati képviselő testület irányításában vannak.

II. Fejezet – Az erdei utakon történő szállítás

4.szakasz. Az erdei utakon történő szállítás csakis a csíkmadarasi erdei utak használatát szavatoló szállítási engedély megszerzésével történhet.

5.szakasz.  „Helyi szállítási engedélynek” nevezzük azt a Csíkmadaras Polgármesteri Hivatala által kiállított típusnyomtatványt, amely felhatalmazza az igénylőt a járművel vagy vontatmánnyal történő, áru vagy anyag szállítására a község adminisztratív területén található erdei utakon.

6.szakasz.A „Helyi szállítási engedély” típusnyomtatványának a következő adatokat kell tartalmaznia:

A) Első oldal:

a) a kibocsájtás számát és idejét;

b) az igénylő/tulajdonos (vagy fizikai/jogi személy) jármű igazoló aktáit;

c) a jármű/vontatmány rendszámtábla számát;

d) a jármű hivatalos teherbírási képességét illetve típusát;

B)Hátsó oldal:

- A befizetett illetéket, illetve az  azt igazoló kifizetési dokumentum adatait

- a szállítás óra szerinti pontos időpontját
- a szállítási engedély érvényességét;

7.szakasz. A szállítási engedélyek kibocsátásához, az igénylők a következő dokumentumokat kell felmutatniuk:

a) típuskérés, amelyben részletesen pontosítva vannak a következők:

b) az oda-vissza utat tartalmazó szállítások pontos számát

c) a jármű hivatalos teherbírási képességét illetve típusát;

d) a szállítmány/anyag típusát;

e) másolat a jármű forgalmi engedélyéről;

f) más igazoló akták, melyek a rendkívüli esetekre vonatkoznak;

g) esetenként: másolat a famennyiséget megbecsülő érték aktáról (APV)/a kőbányászati engedélyről; másolat a küldő levélről (Bon de expediţie) illetve a szállítási engedélyről (Aviz transport)

8.szakasz. A 7. szakaszban felsorolt dokumentumokat a Polgármesteri Hivatalban,  a Helyi adók és illetékek részlegen kell felmutatni.

9.szakasz. Azokat a kéréseket, amelyek nem tartalmazzák a 7. szakaszban előírt teljes dokumentumcsomagot, a Polgármesteri Hivatalnak nem áll módjában elfogadni.

10.szakasz. A szállítási engedélyek jóváhagyása és kibocsátása Csíkmadaras Polgármesteri Hivatala által, csakis a leadott iratcsomó áttanulmányozása után történik, illetve miután az igénylő informálva van az engedélyezett szállítmány súlytömegéről az igényelt útszakaszra és annak illetékéről.

11.szakasz. A szállítási engedély érvényességi időtartamának meghatározásához az engedélyt kibocsátó figyelembe veszi  a szállítandó árú beszerzési dokumentációjának érvényességét, valamint az igényelt oda-vissza utak számát.
12.szakasz. A szállítási engedélyek kibocsátása a Csíkmadarasi Polgármestere Hivatal Helyi adók-illetékek részlege vagy egy, a polgármester által erre felhatalmazott személy által történik.

III. Fejezet – Útdíjak-illetékek az erdei utakon történő szállításhoz

1.szakasz. Az útdíj értéke a szállítandó anyagtól (kőbányászati vagy erdészeti kitermelésből származó), annak mennyiségétől, illetve a szállítást biztosító gépjármű súlyától függ.
2.szakasz. Az útdíjak a következő szempontok alapján állapítódnak meg:

1) bányászati termékek szállítása esetében:

a) 6,5 tonna teherbírású pótkocsik esetében 2 lej/tonna

b) 7,5-40 tonna teherbírású járművek esetében 5 lej/tonna

c) a faanyag rönk/más feldolgozott formájában való szállítása esetében 7 lej/köbméter jogi személyeknek függetlenül a szállításra használt eszköztől

d) természetes személyek esetében 3 lej/köbméter, ha a faanyag szállítmány nem haladja meg az 5 köbméter mennyiséget;  
e) a pótkocsit vontató járművek esetében a súlytömeget a szállítást biztosító gépjármű és a pótkocsi összsúlya teszi ki

f) a mezőgazdasági szállítások nem díjkötelesek
3.szakasz. Ezen szabályzat értelmében, a III. Fejezet 2.szakaszában megfogalmazott illetékek a Csíkmadarasi Polgármesteri Hivatal Helyi Adók és Illetékek részlegén fizethetőek be vagy banki átutalással a RO60TREZ35121160250XXXXX bankszámlaszámra.

4.szakasz. Kivételt képeznek jelen rendelkezések alól,szabad átjárásuk van illetve nem díjkötelesek a következő hatósági és szolgáltatói gépjárművek:

a) Román Állami Rendőrség, SRI, Csendőrség, Önkéntes Tűzoltói Alakulatok, Mentőszolgálat, Ügyészség

b) Polgármesteri Hivatal gépjárművei

c). a következő szolgáltatók gépjárművei: S.C Electrica S.A; S.C Harviz S.A.; S.C E-ON Gaz S.A; S.C Romtelecom S.A.; S.C. Gos Mad S.R.L; S.C Aqua Energia S.A a köztisztasági szolgálati egységek megfelelően feliratozott járművei

IV. Fejezet – Az erdei utak karbantartása és javítása

1. szakasz. Ezen útszakaszok karbantartását és javítását Csíkmadaras Polgármesteri Hivatala biztosítja.

V. Fejezet – Korlátozások az erdei utakon történő közlekedésben

1. szakasz. Jelen szabályzat értelmében közlekedési korlátozások lépnek érvénybe az erdei utakon a járművek össztömegét tekintve, a közutak használatára vonatkozó 1997/43-as Kormányrendelet és utólagos módosításaiban szereplő 44. szakasz 2. bekezdésében található, a helyi érdekeltségű utak és erdei utak védelméről rendelkező jogszabály alapján, amelyet jelen szabályzat Első fejezetének 1., 2., 3. szakaszai is említenek.

2. szakasz. Jelen szabályzat Első fejezetének 1., 2., 3. szakaszaiban említett útszakaszokon történő díjmentes közlekedés a 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművekre vonatkozik.

3. szakasz. Szélsőséges időjárási körülmények esetén (magas hőmérsékletek, heves esőzések) szigorúan tilos a közlekedés az erdei utak védelme érdekében, amelyek alapzatában olyan visszafordíthatatlan elváltozások keletkezhetnek, melyek befolyásolják annak stabilitását.  

4. szakasz. Az Első fejeset 1., 2., 3. szakaszaiban említett útszakaszokon szigorúan tilos a közlekedés szeges gumiabroncsos, illetve védőburkolat nélküli lánctalpas járművekkel, mint ahogy nem megengedett különböző anyagok vagy tárgyak vontatással történő szállítása, illetve az egytengelyes pótkocsik szállítása.

VI. Fejezet – Végső rendelkezések

1. szakasz. Jelen szabályzat be nem tartása kihágásnak minősül és 2.000 – 4.000 lej közötti pénzbírság kiszabásával jár.

2. szakasz. Jelen szabályzat szerinti kihágások megállapítása és a büntetések kiszabása a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal személyzete közül általa megbízott személyek, valamint a csíkmadarasi közrendészeti hatóság hatáskörébe tartozik.

 3 szakasz. A szállítási engedélyek kiállításából származó bevételek Csíkmdaras Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételét képezik. Ezeket az összegek Csíkmadaras adminisztratív területén található útinfrastruktúra javítására és fejlesztésére fordítandóak.

4. szakasz. A kihágások megállapításának és a bírságok kiszabásának a módozatát a 2001/2-es, bírságok kiszabásáról szóló kormányrendelet is szabályozza, az utólagos módosításaival együtt.

5. szakasz. Jelen szabályzat érvénybe léptetésével és ezzel kapcsolatos szerződések aláírásával felhatalmazódik a község polgármestere, Bíró László.

6. szakasz. Jelen szabályzat a községi jegyző által kiközlődik:
- Hargita Megye Prefektusi Hivatalának

- A község polgármesterének

- Biroul Topografic Kft. részére

- Elektronikus formában az önkormányzati képviselő testület tagjainak

- Kifüggesztődik a polgármesteri hivatal székhelyén, valamint a www.csikmadaras.ro internetes portálon.