előző lap

Újraosztja a kormány a tavaly meghirdetett Nemzeti Helyi Fejlesztési Program keretében (PNDL II.) fel nem használt összegeket, az ezzel kapcsolatos pályázatokat hétfőig kell leadni. A községházának öt beruházás iratcsomóját sikerült előkészíteni és elküldeni az illetékes hatóságnak: az óvoda épületének felújítása, a főút menti területek rendezése, a Kiss Ferenc Általános Iskola főépületének felújítása, közvilágítás felújítása az eddigi projektekből kimaradt falurészeken, illetve a községháza épületének felújítása.

 

Közel 6 millió eurónyi fejlesztési támogatásra pályázott a község (Fotó: Fodor István)

Többször beszámoltunk már arról, hogy a fejlesztési minisztérium a tavaly útjára indított PNDL 2-es programban megmaradt összegek újraosztására készül. Arról egyelőre nincsenek konkrét információk, hogy megyékre lebontva ez pontosan mekkora összeget jelent, Az egyetlen biztos pont, hogy a szakminisztérium október 8-ig várja az újabb pályázatokat. A községháza vezetősége és a polgármesteri hivatal munkatársai által végzett munka gyümölcse, hogy már jóval a jelzett határidő előtt öt pályázati anyagot sikerült leadni. Ezeket részletezzük az alábbiakban.

Újból nekifutunk az óvoda felújításnak

Az Európai Unió által meghirdetett Regionális Operatív Program keretében nem sikerült finanszírozáshoz jutni az óvoda épületének felújítására, így most erre kormánypénzből szeretne forrásokat lehívni a községvezetőség. Az elképzelések szerint az épület új szárnnyal bővülne keleti irányba, amelyben helyet kap az ebédlő. Emellett teljesen átalakítják a konyhát, melynek során a legkorszerűbb gépészetet fogja kapni az ellátó egység. A tervezők hangsúlyt fektettek arra, hogy teljesen legyen elkülönítve az ételt kiadó, illetve a mosatlant bevevő részleg, mindez jelentős belső átalakításokkal is jár. Mindezek mellett szintén minden szükséges felszerelést megkapna az alagsori mosókonyha, amelynek felülete is nőne. A régi épület manzárdja lebontódik, nagy tetőteret alakítanának ki azonban az új épületszárny felett. Természetesen az óvoda régi épülete kívülről teljesen felújítódna, szigetelődne, a falak vízmentesítését megoldanák, illetve kicserélnék az összes nyílászárót is. Nagyon szigorú tűzvédelmi előírásoknak is meg kell felelni az átépítés során, ennek egyik hozadéka, hogy a mostani épület déli oldalra egy tűzlépcső építését is belefoglalták a tervekbe. Egyébként a kazánház és a konyhai bejáratok is átkerülnek ugyanerre az oldalra.
Ugyancsak fontos részlet, hogy a főút felöli részen bennebb költöztetnék a kerítést, az így felszabadult területen gépkocsi parkolót alakítanának ki.

A felújítás során az óvodai épületegyüttes a jelenlegi 857 négyzetméterről 915 négyzetméterre nőne, ehhez tartózna még 1667 négyzetméternyi zöldövezet, illetve egy legkevesebb 100 négyzetméteres parkoló. A beruházás teljes költsége megközelíti az 580 ezer eurót, ebből 50 ezer euróba kerülnének a konyhai berendezések és egyéb szükséges ipari eszközök. A beruházás teljes értéke 2,60 millió lei, ebből közel 137 ezer lej az önrész.

Iskolafelújítás kormánypénzből

Szintén a PNDL 2 kiegészítő szakaszának keretében újítanák fel a Kiss Ferenc Általános iskola főépületét és a tanintézmény udvarát. A tervek alapján az előtér és bejárat felújítás részeként sor kerülne az iskola kertjének felújítására, lebontására, a kisbejárathoz székely kapu kerülne, a masszív kőkert helyett üde, nem túl magas jól megmunkált fakert, mely Kiss Ferenc szobrát nem takarja, előtérbe helyezi. A széles bejáratnak meg kell maradnia. Az iskola bejáratának átalakítása, lépcsőbejárat felújítása, lépcsővédő kieresztéssel, faragott gerendákkal. A csatornalefolyókból kiáramló esővíz elvezetése lenne még fontos feladat.

A főépület teljes rehabilitációja során többek között a következő munkálatokat végeznék el: a belső előszoba alapjának felújítása, a kipárolgások megszűntetése. Ablakcsere, hőszigetelt ablakokra. Teljes cserépcsere, a tető renoválása. Az iskola külső falának renoválása, meszelése, a belső terek teljes körű felújítása. Mindezek mellett a belső udvar is teljes felújításon esne át, az elképzelések szerint egy megfelelő szabadtéri sportpályát is kialakítanának. A beruházás értéke áfa nélkül megközelíti a 3,70 millió lejt, ebből 281 ezer lej.

Járda és közmű a főút mentén

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ugyancsak a szóban forgó program keretében valósítanák meg a főút menti területek felújítását és modernizálását. Az elképzelések szerint mintegy két kilométer hosszúságban épülne járda és biciklisáv az E578-as számú európai út mentén, mindezzel együtt a vízelvezető sáncokat is felújítanák, illetve a különböző közművek is a földbe kerülnének. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, a víz és szennyvízcsatornák fővezetékeinek földbe helyezése megtörtént a főút mentén, földbe kell kerülnie viszont még a gáz-, kommunikációs- és villamoshálózatnak is. Utóbbi három lefektetését egy, a majdani járda alatt kiépítendő, emeletes mini-csatornarendszer kiépítése révén látják megvalósíthatónak a tervezők. A munkálat teljes értéke 16,85 millió lej, ebből a község önrésze meghaladja a 615 ezer lejt.

Folytatnánk a közvilágítás felújítást

A község egervári részén már felújított közvilágítás szolgáltat fényt a sötétség óráiban, a vasúton aluli falurész egyes utcáiban (Hídvég, Felszeg, Papsára, Horvátok, Bolhák, Csempe, Falumellyéke, Állomás, Kicsikertek, európai út Papsára-Sándorok utcája közötti szakasza) pedig most zajlanak az ezzel kapcsolatos felújítási munkálatok. Ez utóbbi a PNDL 2 program keretében valósul meg. Ugyanennek a programnak a kiegészítő szakaszában letett pályázat az eddigi közvilágítás felújításból kimaradt utcákat célozza meg. A beruházás teljes össze közel 998 ezer lej, ebből 79 ezer lejt tesz ki a község által fizetendő önrész.

Új köntösbe öltöztetnék a községházát

A polgármesteri hivatal épülete is megérett a felújításra. Amennyiben finanszírozást nyerne a pályázat az említett kormányprogram keretében, teljes külső és belső rehabilitáláson esne át az épület: ez többek között hőszigetelést jelent, külső-belső festést, nyílászárók cseréjét, kazánház felújítást és a fűtést biztosító kazán cseréjét, illetve teljes bútorzat cserét. Ugyanakkor a mozgáskorlátozottak számára is megkönnyítenék a hivatalban való közlekedést, valamint udvarrendezésre is sor kerülne. A munkálattok becsült értéke 3,85 millió lej, ebből a községnek saját költségvetéséből közel 255 ezer lejt kell felvállalnia.

Megfeszített munka eredménye az öt pályázat

„A községvezetőség számára rendkívül fontos, hogy minden fejlesztési lehetőséget megragadjon” – fogalmazott Péter Dávid alpolgármester. Az elöljáró kiemelte, a projektek kidolgozásában érintett községházi alkalmazottak és külsős személyek is dicséretet érdemelnek, amiért mind az öt pályázatot sikerült leadni. Megadva ezzel az esélyt arra, hogy 27 millió lej értékű pályázati finanszírozás érkezhessen a községbe. Az alpolgármester szerint mindehhez szükség volt a Csíkmadarasi RMDSZ, valamint az önkormányzati testületben tevékenykedő RMDSZ frakció hathatós támogatására is. A községvezető reményét fejezte ki, hogy mind az öt pályázat pozitív elbírálásban részesül, ami jelentős lépés lenne a község fejlődése szempontjából.

 

 

Szólj hozzá!