előző lap

Közel nyolcmillió euró értékben zajlanak infrastrukturális fejlesztések a községben, a munkálatok egy része folyamatban van, továbbiak fognak elkezdődni a következő időszakban. A zömében pályázatokból zajló beruházások jelentős terhet rónak az önkormányzatra, hiszen bizonyos költségek fedezésére saját forrásból kell előteremteni a pénzeket. Ebben a folyamatban nem segít az, hogy adók és illetékek terén az önkormányzatnak közel 400 ezer lejes kinnlevősége van.  Ennek csökkentése érdekében tesz lépéseket a polgármesteri hivatal a közeljövőben.

 

A pénz elköltéséhez is pénz kell. Nehéz helyzetben az önkormányzat

„Az önkormányzat megtette a tétjét” – jelentette ki Bíró László polgármester. Mint az elöljáró kifejtette, az utóbbi három év a beruházásokról szólt a településen, és nem lesz ez másképpen a következő három esztendőben sem. Az ivóvízvezetékek lefektetése és a csatornázási munkálatok nagyrészt befejeződtek, még kisebb kiegészítések  vannak hátra. Az egervári falurész közvilágítása felújítódott, sikerült bővíteni a községi villanyhálózatot, új elemi iskola épült, folyamatban van az utcák aszfaltozása. Íme, csak néhány az eddigi munkálatok közül, az elvégzett beruházások listája azonban ennél hosszabb. Következnek újabb projektek: további aszfaltozások, vasúton aluli falurész közvilágításának felújítása, Madaras patakának befogása a vízhálózatba a jobb minőségű ivóvíz biztosítása érdekében, a Zetelaka irányába vezető erdei út felújítása, nappali foglalkoztató központ építése az iskola udvarán.

A pályázatok pénzbe kerülnek

Az igaz, hogy a községben zajló munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi források zöme európai uniós pályázatok révén, illetve a román kormány által folyósított támogatások által zajlanak. Ám ahhoz, hogy ezeket el lehessen költeni, az önkormányzatnak bizonyos önrészt fel kell vállalnia. Csak a Nemzeti Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében tavaly megnyert három pályázat esetében közel egymillió lejre rúg a községet terhelő önrész. Ugyancsak megvannak a jelentős költségei a többi pályázatnak is. Mindezek ismeretében a községháza számláira bejövő minden egyes lejnek jelentősége van.

Adósság: főleg cégek és közlekedési büntetések

A március végi adatok szerint az adók és illetékek terén 386 ezer lej a községháza kinnlevősége. Az egyik legnagyobb tételt ebből az összegből a járművek utáni adók teszik ki. A természetes személyek részéről 50 ezer lej a be nem fizetett adók összege, jogi személyek esetében ez 63 ezer lej. Ingatlan és területadók esetében természetes személyek közel 45 ezer lejjel tartóznak, míg jogi személyek esetében 92 ezer lej a kinnlevőség. Ez utóbbinál egyetlen jogi személy nevéhez fűződik egy közel 77 ezer lejes adósság, amelyhez hozzájönnek még a kamatok is. Ez az összeg a számvevőszék utasítása következtében lett kiszámolva adókülönbözetként a 2014-2015-ös esztendőkre, ennek jogosságáról a bíróság fog döntést hozni a következő hetekben.

Ugyancsak jelentős tételt tesz ki az adóssághalmazból a természetes személyek által be nem fizetett közlekedési és más jellegű bírságok összege, amely eléri a 70 ezer lejt.

Az önkormányzat eltökélt szándéka, hogy a közeljövőben csökkentse kinnlevőségeit, ehhez megvannak a törvény által biztosított lehetőségek.

Szólj hozzá!