előző lap

Otthon kitölthető űrlapok

Az alábbiakban a községházán zajló ügyintézéshez szükséges űrlapok és típusnyomtatványok zömét találják.A dokumentumok otthoni kitöltésével reméljük, jelentősen leszűkül az önök által hivatalunkban töltendő idő, gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálásban tudjuk részesíteni. A kitöltött dokumentumokat elektrónikus levélben is továbbíthatja a községházának a csikmadaras@gmail.com címre, így csak az aláírásra és a nyomtatvány hivatalos iktatására kell befáradjon intézményünkbe. 

A nyomtatványok listája még nem végleges, azokat folyamatosan töltjük fel honlapunkra. 

 

 

 

ÚJDONSÁG!!!!

 

Adók és illetékek

 Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében

Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében

 Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében

 Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében

 Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében

 Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében

 Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében

Anyakönyvi ügyek

 50 éves házassági oklevél

 Családegyesítési bizonylat

 Családi könyvecske

 Gyereknevelés és családi pótlék

 Halotti bizonyítvány

 Külföldi anyakönyvezés és a férj elhalálozása

 Külföldi elhalálozás bejegyzése

 Külföldi halotti bizonyítvány átírása

 Külföldi házasság és válás

 Külföldi házasság átírása

 Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési kérése

 Külföldön kimondott válás

 Külföldön történt névváltoztatás

 Névátírás

 Születési / házassági bizonyítvány iránti kérelem megbízott által

 Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén

 Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

 Válási határozat bejegyzése