előző lap

Amennyiben záros határidőn belül teljesíti a feltételeket, a csíkmadarasi Gos-Mad Kft. végezheti a hulladékszállítási szolgáltatást a községben – döntött a helyi önkormányzati testület csütörtöki soros ülésén. Ezúttal tizenkét napirendi pontot tárgyaltak végig a képviselők, többek között a geotermál-víz feltárására vonatkozó előszerződést is.

 

Hamarosan munkába állhat az autó...

Kilencven napja van a Gos-Mad önkormányzati cégnek, hogy megszerezze a szemétszállításhoz szükséges engedélyeket. Amennyiben ez a feltétel teljesül, akkor az említett időszak után a cég fogja begyűjteni a szemetet a településen. Az erről szóló határozatot elfogadta a testület, ez tulajdonképpen az első lépése annak, hogy a szolgáltatás a cég kezébe kerülhessen. Jelenleg a községben az RDE Huron gyűjti a háztartási hulladékot.

Két fontos keretszerződést is jóváhagytak csütörtökön. Ezek a termálvíz hasznosítás licenc megszerzéséhez szükséges kutatási program finanszírozásának jóváhagyása, illetve a termálvíz kitermeléséhez szükséges geológiai munkálatok előszerződésének jóváhagyása. Utóbbi a kézdivásárhelyi Vikuv-Ro Kft.-vel kötött egyezmény, a cég engedéllyel rendelkezik a bányászati hatóság részéről, hogy ilyen jellegű feltárásokat végezzen. Mint ismeretes, az elképzelések szerint Örménykertben végeznének próbafúrásokat termálvíz kitermelése érdekében. A költségek pontos becslése a feltárási licenc megszerzése után történhet meg, a finanszírozási lehetőségekről is azt követően dönthet az önkormányzat.

Törvényszéken megtámadott számvevőszéki határozat

Ez év március-áprilisában végezte 2014-2016-os időszakra vonatkozó ellenőrzését a polgármesteri hivatalban az Állami Számvevőszék. Az általuk nemrég határozatban foglalt rendellenességeket ismertették a testület előtt. Az ellenőrző szerv öt pontban fogalmazta meg kifogásait. Az egyik a 2014-2015-ben alkalmazott területadóról szól, erről korábban már tájékoztattunk. A szóban forgó két évre, a külterületek esetében 125 ezer lejes adóhiányt állapítottak meg. Ennek oka, hogy ezen területekre a legkisebb, D-kategóriás adókulcsot alkalmazta a polgármesteri hivatal, a számvevőszék szerint pedig ha egykulcsos adószámítás volt, akkor A kategóriába kellett volna sorolni mindent. A külterületekkel bíró lakosok hektáronként évi 8-10 lejes adótöbbletet kell befizetniük, tehát ez azt jelenti, hogy a két évre összesen ez az érték hektáronként 16-20 lej között mozog. A különbözetet az érintett lakosok háromnegyede már ki is fizette, a jogi személyek részéről kevés törlesztés érkezett. Ez esetben 126 ezer lejes kárt állapított meg a számvevőszék.

További 151 ezer lej visszafizetését kérte az állami költségvetésbe az ellenőrző testület, ami egy 2014 decemberében, az államtól útjavításra kapott 500 ezer lejes finanszírozás fel nem használt része.

Az ellenőröknek az sem tetszett, hogy az önkormányzat által a Gos-Mad Kft. számára 2013-2016 között kiutalt törzstőke emeléseket nem jegyezték be a cégbíróságon. Ez esetben nincsen kár, csak adminisztratív hiányosságról van szó, amit pótolni kell.

Néhány civil szervezeteknek a 2014-2016-os időszakban nyújtott támogatást is kifogásolt az ellenőrző szerv, tőlük több mint 80 ezer lejt kellene behajtania a községházának. A szóban forgó számvevőszéki határozatot törvényszéken támadta meg a polgármesteri hivatal.

Örző-védő szolgáltatást vásárol a község

A tanácsülésen többek között a közintézmények őrzéséről szóló szolgáltatás közbeszerzésének tenderfüzetet is elfogadták, illetve a II-es terelőútként ismert, 1,7 kilométer hosszú mezei útszakasz főjavítási munkálatainak tenderfüzetét, valamint kivitelezési tervét.

Szólj hozzá!