előző lap

Jelentősen megkönnyíti a beltelkek tulajdonjogának tisztázását az RMDSZ által kidolgozott, és augusztus elején hatályba lépett földtörvény módosítás. Az ezzel kapcsolatos munka a községházán már elkezdődött, a földosztó bizottság tagjai többször is egyeztettek ebben a témában. Hétfőtől minden ingatlantulajdonost behívatnak a polgármesteri hivatal földügyekkel dolgozó irodájába.

 

Pont kerülhet a belterület tulajdonviszonyának rendezésére. Több mint hatszáz ügycsomót kell összeállítani három hónap alatt (Fodor István felvétele)

Az RMDZ tájékoztatójából kiderül, átláthatóbb törvényes keret értelmében és könnyített eljárásban szerezhetik meg a birtokleveleket belterületeikre az érintettek. Évek óta ismert a beltelkek telekelése körül kialakult patthelyzet, ennek orvoslására tesz kísérletet a törvénymódosítás.

Mint ismeretes, egy-egy ingatlan tulajdonjogának megszerzése az elmúlt időszakban, főleg a visszaszolgáltatásokat követően, számos fejtörést és fölösleges adminisztrációs ügyintézést jelentett. Az elfogadott törvény értelmében ezentúl az érintetteknek lehetőségük lesz kevesebb utánajárással telekelni jogos tulajdonukat. Az RMDSZ közleményében foglaltak szerint főleg vidéki környezetben jelentenek nagy előrelépést a törvényben szereplő előírások, hiszen sokan vannak abban az áldatlan helyzetben, hogy a bürokratikus eljárások és a törvény többféle értelmezése miatt a lakóházaikra, udvaraikra, akár kertjeikre nincsenek meg a szükséges, jogos tulajdont bizonyító iratok. 

Az illetékesek leírják, számos olyan esettel találkoztak a székelyföldi önkormányzatoknál, hogy a meglévő telekkönyvekben egy-egy ingatlan tulajdonosa még mindig az állam, és nem került sor a tulajdonjogot birtokló személy bevezetésére, továbbá voltak olyan esetek is, amikor egy-egy ingatlan nem képezte államosítás tárgyát, így ezekről csak a mezőgazdasági regiszterekben találhatók információk. Az RMDSZ módosításai által ezentúl az érintetteknek könnyebb lesz bizonyítani tulajdonjogukat.

Az 1991/18-as számú földtörvényt módosító javaslatokat Tánczos Barna és Császár Károly szenátorok, valamint Sebestyén Csaba képviselő, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagja dolgozták ki a parlamenti vita során

Hétfőtől mindnekit behívatnak

A beltelkek jogviszonyát rendező munkával kapcsolatos meghívókat a következő napokban kezdik kézbesíteni a csíkmadarasi ingatlantulajdonosoknak. Az érintetteknek az ebben jelzett időpontban kell megjelenniük a községházán a beltelekkel kapcsolatos, birtokukban levő összes irattal és dokumentummal. A községvezetőség azzal a kéréssel fordul a lakókhoz, tartsák tiszteletben az időbeosztást, hiszen a december 8-iki határidőig több mint hatszáz tulajdonos ügycsomóját kell összeállítani. Az ügyintézéssel kapcsolatos további teendőkről a személyes beszélgetések során tájékoztatnak a polgármesteri hivatal munkatársai.

Szólj hozzá!