előző lap

Igencsak kevés érdeklődő előtt tartották meg szombaton, február 18-án a csíkmadarasiak idei első lakossági fórumát. A közel háromórás találkozón a községvezetők a községben zajló infrastrukturális beruházásokról tájékoztatták a jelenlevőket.

 

A települést érintő fontosabb kérdésekről tájékoztattak a községvezetők

Bevezetőként Bíró László polgármester úgy fogalmazott, sokkal hatékonyabbnak tűnnek a szokványos lakossági fórumokhoz képest a tavaly nyáron kezdeményezett, tízesenként, utcánként megtartott találkozók a helybéliekkel. Éppen ezért amint tavasziasra fordul az idő, újabb helyszíneken tartják meg ezeket a beszélgetéseket. Ezúttal a Köves utca, Egervára, Felszeg lakói lesznek a soron, hogy személyesebb jellegű beszélgetésen értesülhessenek a községvezetők munkájáról, a napi problémákról.

Idei fejlesztési tervek

A továbbiakban az elöljáró néhány fontosabb fejlesztési témát érintett. Ezekből szemlézünk, a teljesség igénye nélkül. Mint fogalmazott, az önkormányzat 2008-tól több olyan, infrastrukturális fejlesztést célzó pályázatot nyújtott be, amelyek úgymond a tavalyi évre értek be, így ebben az évben három nagyobb beruházást lehet elvégezni: aszfaltozás, mezei út felújítás, délutáni foglalkoztató központ építése. „2016 átmeneti év volt a választások miatt, de azért igyekeztünk hasznosan eltölteni az időt” – jegyezte meg a polgármester. Így például, egy kivételével, sikerült lezárni a fontosabb közbeszerzési eljárásokat. Ennek eredményeként elkezdődhetett a mezei utak felújítása még 2016 őszén, illetve idén tavasszal kezdődhetnek az aszfaltozási munkálatok. Még nem sikerült lezárni a foglalkoztató központ építésével kapcsolatos előkészítő munkákat, remélhetőleg májusig sikerül ez esetben is megnevesíteni a kivitelezőt.

Elhangzott ugyanakkor, hogy az önkormányzat szeretné, hogy a vasúton aluli falurészen is korszerűsítődne a közvilágítás. Emellett újraterveztették a község villamos hálózatát, az ezzel kapcsolatos beruházás, ami a kábelek földbe helyezését is tartalmazza, 2,7 millió lejbe kerülne. Ennek finanszírozására egyelőre keresik a megfelelő forrásokat.

A községvezető beszámolt ugyanakkor a községi kisipari területének (báza-szerk.megj.) a megvásárlásáról, illetve a  területén folytatandó tevékenységekről, valamint az ide elképzelt biomassza üzemmel kapcsolatos elképzelésekről.

Emellett szó esett a gáz bevezetéséről is a községbe. A polgármester szerint a fővezeték, a nyomáscsökkentő állomással együtt, még idén elkészül, utóbbi a régi dögkút területére fog épülni. „Fontosnak tartom, hogy legyen meg először az alapinfrastruktúránk, hogy azt követően tudjuk majd arra fordítani az energiát, ami bevételt generál” – fejtette ki a községvezető.

Bíró László hangsúlyozta, fürdőépítésben is gondolkodik az önkormányzat. Ehhez próbafúrást szeretnének végezni az Örménykertben, az ehhez szükséges forrásokat pályázatból biztosítanák, a fürdő építésébe pedig esetlegesen beruházókat is keresnének.

Hétvégi házak problémájáról is szó esett

Nagy probléma a község életében, hogy a hétvégi házak zöme engedély nélkül épült. Ezt a helyzetet kezelni lehet az általános területrendezési terv (PUG) felújítása során. Ennek egyik módja, hogy a szóban forgó területeket lakóövezetté nyilvánítják. Ám, hogy pontosan melyik falurészeket, és milyen nagyságrendben lehet beltelekké nyilvánítani, még vizsgálják a szakemberek. Erről időben tájékoztatják majd a lakosságot. Ami fontos, úgy a községi fejlesztési terv, mint a PUG felújítását le kell zárni még ebben az évben.
„Számunkra nem az a kérdés, hogy vannak-e terveink, hanem az, hogy elő tudjuk-e teremteni az anyagi forrásokat ezek megvalósítására. Ehhez viszont mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából” – magyarázta az elöljáró.

Amit az aszfaltozásról tudni kell

A lakossági fórum második felébben Péter Dávid alpolgármester az említett három nagy infrastrukturális munkálatot mutatta be részletesen. Az aszfaltozással kapcsolatban például megtudhattuk, hogy pontosan 3759 méter aszfalt, 2769 méter járda, illetve 4000 méter betonsánc készül. A jelenlevők megtudhatták, hogyan változik az érintett utcák szerkezete, ezekről látványterveket is szemügyre vehettek. Elhangzott, a munkálatok során az utcaszinteket 25-30 cm-el lecsökkentik, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2000 köbméternyi töltést fog felszedni a kivitelező, aminek a felhasználhatóságáról a következőkben kell dönteni.  

Mint kiderült, az aszfaltozási projekt költségvetésébe sajnos nem fért bele a porták bejáratainak az elkészítése. Ezzel kapcsolatosan sokat egyeztettek a tervezővel, így néhány megoldási javaslat is született. A járda felöli bejáratok esetében ez a kérdés a lefektetendő piskóta kövekkel elegánsan megoldható, többletköltség nélkül. A többit viszont csak plusz anyagi ráfordítással lehet megoldani, ami feltehetően a lakosságot is fogja terhelni bizonyos mértékben, erről mértéke egyelőre még nem ismert.

A jelenlevők azt is megtudhatták, az aszfaltozásból kimaradt utcák tervezése is zajlik, ebbe minden kimaradt falurész, kis utca bele lesz foglalva. 

Az örökös tulajdonjogi kérdés

Természetesen a tulajdonjog kérdését is érintették a fórumon. Elmondták, a prefektúra legújabb átirata szerint minden önkormányzatnak 2018 január 1-ig le kell zárnia a tulajdonba helyezést. Bíró László polgármester szerint az első lépés a közbirtokosság birtokba helyezése kellene legyen, hiszen ha ez megtörtént, akkor a község területének kétharmadán megoldódott a tulajdonba helyezés, és így maradna mintegy kétezer hektár, amelyen igazságot kell tenni. Ami korántsem egyszerű dolog Csíkmadaras esetében. Többek között az is eldőlt egyébként, hogy a törvény által kért lakossági képviselő a helyi földosztó bizottságban Antal Bíró József lesz.

Szólj hozzá!